Dinlenmenin Süt Üretimi Üzerindeki Etkisi

İyi bir hayvancılığın temel taşlarından biri hayvanlara 14 saat boyunca dinlenip geviş getirmeleri için yeterli rahat ortamı sağlayabilmektir. Günde en az 14 saat dinlenme süresi ineklerin süt üretimi için çok önemlidir.

Cow health

Dinlenmenin Süt Üretimi Üzerindeki Etkisi

Memenin Anatomisi

Meme, dört ayrı meme bezinden oluşan süt üretmek için tasarlanmış bir organdır. Güçlü bir membran duvar ve merkezi bir bağ, sağ ve sol lobları birbirinden ayırır. Bu membran duvar, bağ dokusu bantları boyunca memenin karın duvarına asılmasını sağlar. Ön ve arka meme bölümlerinin ayrımı ise daha farklıdır (Şekil 1).

 

Kaynak: Quinn 1980; Frandson 1986; Van der Haven et al. 1996

 

Süt, memenin glandüler dokusunda sentezlenir. Sütün depolandığı, üretildiği ve salgılandığı hücreler-alveoller ve bu kanal sistemi glandüler dokunun önemli unsurlarındandır. Dolma derecesine göre alveollerin boyutları 0.10–0.50 mm arasında değişmektedir.

Sütün Sentezlenmesi

Sütün sentezlenmesi, süt üreten hücreler tarafından gerçekleşir. Süt sentezi için gerekli olan bileşenler, ozmotik süreçlerle kandan alınır. Bu, kılcal kan damarlarının süt üreten hücrelerle temas ettiği yerde gerçekleşir. Bazı bileşenler hiç bir değişime uğramadan kandan direkt alınırken bazı bileşenlerin tekrardan oluşturulmaları gerekir, bunun içinde enerjiye ihtiyaç vardır.

 

Kaynak: Van der Haven et al. 1996

Kan

Süt oluşumu için kan çok önemlidir, çünkü 1 kg süt üretimi için meme başına yaklaşık 400-500 litre kan pompalanır. İki süt damarı, karın boşluğundaki iki damarla birlikte kanın memeden kalbe taşınmasını sağlar. İnek yatmış bir vaziyette dinlenirken memede %20 daha fazla kan akışı oluşur. Bu nedenle, ineklerin yeterli süre boyunca yatması çok önemlidir. Meme organı, ayrıca meme başlarından meme bezinin üzerinde bulunan lenf düğümlerine lenf taşıyan lenfatik damarları da içerir. Lenf bezleri filtreleme işlemini yaparak atık maddelerin uzaklaştırılmasını sağlar.

Özet

İnekler günde en az 14 saat yatarak dinlenmelidir, ancak bu süre zarfında sadece “dinlenmezler”. Görüldüğü üzere bu süre süt üretimi için çok önemlidir.

Top