İneklerimiz Ne Yiyor?

Besleme stratejisinin ve yönetiminin sürü performansı üzerine çok büyük etkisi vardır. Farklı rasyonları sürekli olarak takip etmeniz gerekir. İnekleri ne ile besliyorum, bu rasyon yeterli mi, verilen rasyona göre sürümün performansı nasıl gibi soruları sürekli sormanız gerekir.

Feeding

İneklerimiz Ne Yiyor?

Bir rasyon üzerine konuşurken bunu 4 farklı rasyon olarak değerlendirmemiz gerekir:

  1. Bilgisayarda formülüze edilen rasyon; hayvanların ihtiyacına göre düzenlenmiş mi?
  2. Yem vagonunda hazırlanıp yem yoluna dökülen rasyon; tamamen doğru şekilde yapılmış mı?
  3. İneklerin yedikleri rasyon; inekler yem yerken rasyonu ne derecede seçiyor?
  4. Sindirilen rasyon; İnekler yediklerinden ne kadar iyi yararlanabiliyor?

 

  1. Formülüze Edilen Rasyon

Yem yolundaki rasyonun dengeli olması çok önemlidir. Yeterli miktarda enerji, yeterli miktarda lif vb. olması gerekir, ne eksik ne de fazla. Yem danışmanınız ile rasyonu hesaplarken, rasyonun hayvanın tüm ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmanız gerekir. Bu ihtiyaçlar; süt verimi, yaş, üreme durumu ve laktasyondaki gün sayısı vb. gibi faktörlere göre değişir. Yem hammaddelerinin ortalama protein, nişasta, yağ vb. değerlerini ortalama olarak bilebiliriz. Ancak buradaki hedef, hammaddelerin güncel laboratuar analiz değerleri baz alınarak dengeli bir rasyon hazırlamaktır.

 

  1. Hazırlanan Rasyon

Rasyon, tüm hammaddelerin doğru sıra ile doğru miktarda alınmalı, doğru partikül  büyüklüğü ve yeterli karıştırma sağlandınktan sonra hayvanların önüne yeterli miktarda dağıtılmalıdır. Böylece hayvanların yem seçimini azaltmış oluruz. Yem seçimi, rumen pH’sında çok çeşitli farklılıklara neden olduğu için hayvanların asidoz olma riskini arttırmaktadır. Pennstate elek testini (şekil 2) kullanarak rasyonun içindeki partiküllerin büyüklüklerinin dağılımını görebilirsiniz. Bu testi yem dökülür dökülmez ve yem döküldükten birkaç saat sonra yaparsanız ineklerinizin yeme davranışını görebilirsiniz.

elek testi.png

 

  1. Yenilen Rasyon

İneklerin önünde her zaman taze yem bulundurmakta önemlidir. Lely’nin yaptığı ayrıca bağımsız yapılan başka bir araştırmada (Ph. D. Trevor DeVries; Associate Professor of the University of Guelph, Canada), gün içinde daha az miktarlarda daha sık yemleme yapmanın rumen pH’sı üzerine olumlu etkisi vardır. Şekil 3’te görüldüğü üzere sık bir şekilde beslenen hayvanların (kırmızı Renk) rumen pH’sı eşik değeri olan 5.80’in altına düşmemektedir. Günde tek sefer veya 2 defa besleme yapılıyorsa (mavi renk) rumen pH’sı düşmekte ve bu da yemden yararlanma üzerine direkt etki eder.

090150730110836.jpg

 

 

  1. Sindirilen Rasyon – Yemden yararlanma

Sağlıklı bir rumenin yanında yemden yararlanma değerleri de sindirilen rasyonun iyi bir göstergesidir. İneklerin gübresini görsel olarak veya elle muayene ederek değerlendirebilirsiniz, ayrıca T4C sürü yönetim sistemi ile de verilerinizi izleyip sürünüzü yönetebilirsiniz. Yemden yararlanma değeri, hayvanın yediği 1 kg kuru maddeye karşılık ürettiği süt miktarıdır. Lely Vector otomatik besleme sistemini kullanırsanız bu performans değerini T4C’de takip edebilirsiniz. Örneğin ineğiniz 20 kg kuru madde tüketim karşılığında 24 kg süt/gün üretiyorsa yemden yararlanma değeriniz 1,20’dir (24/20=1,20). Eğer rumen sağlığı iyileşirse veya yem hazırlama, karıştırma stratejiniz iyileşirse aynı hayvan aynı rasyonla 26 kg süt verebilir, bu da yemden yararlanmanızın %10 artarak 1,30’a çıkması demektir.

 

Özet

Düzgün bir besleme yönetimi sizi işçilik yükünden azaltacağı gibi verimliliğinizi de arttıracaktır. Robotik besleme ile yem yönetiminiz ve stratejiniz en doğru şekilde olacaktır.


 

Top