Introduction

Büyümek istiyorsunuz; ancak sınırlı insan gücüyle daha büyük bir sürüyü nasıl yöneteceksiniz? Daha fazla değil daha akıllı çalışın. Katabildiğiniz kadar değer katmak, mümkün olduğunca zamandan tasarruf sağlayarak ailenize ve arkadaşlarınıza daha fazla zaman ayırmak istiyorsunuz.

Çiftlik işlerini aşağıdakilere göre düzenleyin: daha kaliteli, iş gücünün daha verimli kullanımı, minimum fiziksel güç, daha iyi iş-özel hayat dengesi.

Which steps are you going to take?

Basit ve tekrarlayan görevler için otomasyona geçin

Lely’nin robotik çözümleri

Robotlar, tekrar eden görevleri yerine getirebilir ve böylece çiftliğinize başka konularda değer katmaya odaklanabilirsiniz. İş gücünden tasarruf ve istikrar sağlamak. İnekler bunu sever!

Üç tıklatmada sürüden ineğe

Yönetim araçları T4C / InHerd

Çiftliğinizi yönetebilmek için bilgiye ihtiyacınız var. Lely T4C ile işlemin gerekli olup olmadığını belirlemek için sürü bazından ineğe geçmek yalnızca üç tıklamadır.

Hayvan ve insan için daha verimli

Lely’nin Dairy XL Ahır Konsepti

İneklere alan sağlayın ve akıllı bir iş akışı oluşturun. Dairy XL konseptinde her otomatik ahırın temeli budur.

Süt sığırcılığı otomasyonunda 25 yıl

Lely robotik süt sağımına başladığı zaman, süt sığırcılığında otomasyon çağı gerçek anlamda başlamış oldu. Çiftçilerin yaşamı değişti, hayvanların refah düzeyi gelişti ve çiftçilikte verimlilik yeniden keşfedildi. 25 yıllık süt sığırcılığı otomasyonu, aynı zamanda bütün bir neslin bu yeni teknolojinin faydalarıyla büyüdüğü anlamına geliyor.

Top