Introduction

Sürünüze baktığınızda birçok fırsat görürsünüz. Örneğin, refahlarını artırmanın ve performanslarını ideal hale getirmenin yollarını. Ve en ideal tohumlama ve bakımın hayvanlarınızın ömrünü nasıl uzatabileceğini ve çiftliğinizin nasıl daha sürdürülebilir olacağını anlarsınız.

Hayvan sağlığını koruyun: ineğin konforu, süt üretimi, üreme, genç hayvanlar, yaşam boyu üretim.

Which steps are you going to take?

Süt sağımının en iyi yolu

Lely Astronaut

Lely Astronaut, inekleri sağıma motive eder. Lely Astronaut tarafından sağılan ineklerin daha verimli olmasının nedenlerinden biri de budur.

İlgiye ihtiyaç duyan inekler

Lely T4C ve Sensör teknolojisi

İneklere ilgi göstermeniz gerektiğini ne kadar erken fark ederseniz o kadar iyidir. Lely T4C sistemi, hangi ineklerin ilgiye ihtiyacı olduğunu bir bakışta söyler.

Daha temiz zemin, daha rahat hareket eden inekler

Lely Discovery Ahır Temizleyici Robot

Ahırın zeminini temiz tutmak, temiz ve sağlıklı tırnaklar, aynı zamanda ineklerin ideal hareketi için gereklidir. Küçük boyutlardaki robotlar ahırdaki zor bölgelere daha kolay erişebilir ve oraları temizleyebilir.

Süt sığırcılığı otomasyonunda 25 yıl

Lely robotik süt sağımına başladığı zaman, süt sığırcılığında otomasyon çağı gerçek anlamda başlamış oldu. Çiftçilerin yaşamı değişti, hayvanların refah düzeyi gelişti ve çiftçilikte verimlilik yeniden keşfedildi. 25 yıllık süt sığırcılığı otomasyonu, aynı zamanda bütün bir neslin bu yeni teknolojinin faydalarıyla büyüdüğü anlamına geliyor.

Top