Introduction

Sizin için tüketiciler yalnızca müşteriler değil, aynı zamanda etkileyici faktörlerdir. İster güvenli veya sağlıklı yiyecekler sunmak, sürdürülebilir üretim sağlamak ya da daha yüksek hayvan sağlığı standartları oluşturmak olsun, ihtiyaçlarını anlamak ve karşılamak istersiniz.

Sizin için tüketiciler yalnızca müşteriler değil, aynı zamanda etkileyici faktörlerdir. İster güvenli veya sağlıklı yiyecekler sunmak, sürdürülebilir üretim sağlamak ya da daha yüksek hayvan sağlığı standartları oluşturmak olsun, ihtiyaçlarını anlamak ve karşılamak istersiniz.

Which steps are you going to take?

Mutlu inekler, mutlu insanlar

İnekler için özgürlük

İnek sağlığı ve refahı tüketiciler için git gide önem kazanmaktadır. Otomasyon, ineğin doğal davranışına devam etmesini ve doğal ritmini takip etmesini sağlar. Bunun sonucu stressiz ve sağlıklı ineklerdir.

Şeffaflık ve güven hakkında

Yönetim bilgileri

Tüketiciler gıda kaynaklarına güvenebilmek ister. Birçok sensör ve yönetim aracı tarafından beslenen veritabanları, üreticilerin kaliteyi garanti altına almalarını ve şeffaf olabilmelerini sağlar.

Süt sağımının en doğal yolu

Lely Astronaut

Otomatik süt sağımı inekler için faydalıdır. İnekler, kendileri için daha sağlıklı olan istikrarlı ve daha sık sağımı sever.

Süt sığırcılığı otomasyonunda 25 yıl

Lely robotik süt sağımına başladığı zaman, süt sığırcılığında otomasyon çağı gerçek anlamda başlamış oldu. Çiftçilerin yaşamı değişti, hayvanların refah düzeyi gelişti ve çiftçilikte verimlilik yeniden keşfedildi. 25 yıllık süt sığırcılığı otomasyonu, aynı zamanda bütün bir neslin bu yeni teknolojinin faydalarıyla büyüdüğü anlamına geliyor.

Top