Introduction

İnekleri besliyor ve sağıyorsunuz; ancak bütün çiftlik sürecinde daha fazla gelir görmek istiyorsunuz. Örneğin, yem, gübre ve enerji, çiftliğinizin daha verimli ve karlı olmasına katkıda bulunma potansiyeline sahiptir.

Çiftliğinizin tüm ürünlerine değer verin: süt ve et üretimi, yem verimliliği, gübre işleme, enerji üretimi, süt ve süt ürünleri işleme ve pazarlama, ikinci iş kolu.

Which steps are you going to take?

Yemin verimli kullanımı

Akıllı yemleme

Çiftliğinizin tüm ürünlerine değer verin: süt ve et üretimi, yem verimliliği, gübre işleme, enerji üretimi, süt ve süt ürünleri işleme ve pazarlama, ikinci iş kolu.

Gübre bir atık mı yoksa bir değer midir?

Discovery Collector

Gübre değerlidir. Gübrenin mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yönetilmesi ve işlenmiş hale getirilmesi, bu değeri mümkün olduğunca muhafaza edecektir.

İkinci iş kolu

İş gücünden tasarruf otomasyonu

Zaman tasarrufu ve esneklik, farklı para kazanma yolları için fırsatlar yaratır; çünkü otomasyon tekrarlı işleri ortadan kaldırır ve daha akıllı çalışmanıza olanak tanır.

Süt sığırcılığı otomasyonunda 25 yıl

Lely robotik süt sağımına başladığı zaman, süt sığırcılığında otomasyon çağı gerçek anlamda başlamış oldu. Çiftçilerin yaşamı değişti, hayvanların refah düzeyi gelişti ve çiftçilikte verimlilik yeniden keşfedildi. 25 yıllık süt sığırcılığı otomasyonu, aynı zamanda bütün bir neslin bu yeni teknolojinin faydalarıyla büyüdüğü anlamına geliyor.

Top