Вашата ферма и вашето стадо са сред най-ценните ви активи. През годините все повече автоматизирате процесите във вашата ферма, подобрявайки благосъстоянието на вашите крави и подобрявайки операциите на фермата.

Възприемането на цифрови решения въвежда нов слой във вашите земеделски операции. Взаимосвързаният триъгълник на Фермер, Стадо и Ферма се засилва от дигиталната сфера. Въпреки че може да не е бил основният ви фокус първоначално, това може да повлияе на благосъстоянието на вашите крави.

В Lely искаме да се справим с това и да предложим информация, която може да ви помогне в опазването на вашата ферма. Целта ни е да ви предоставим необходимите инструменти и знания, за да се противопоставите на потенциалните цифрови рискове в обора.

Поемете отговорност за вашата цифрова безопасност и защитете това, което е ваше, със златните съвети за киберсигурност за фермата.

Info-Cyber-Security_V3-2-EN.png

Колективно усилие

Млекопроизводителите възприемат технологиите повече от всякога, повишавайки ефективността и производителността в своите ферми. Въпреки че тази технологична интеграция носи многобройни ползи, важно е да се признае потенциалът за цифрови уязвимости. Това осъзнаване се споделя в световен мащаб, като се подчертава необходимостта от защита на цифровите активи срещу неоторизиран достъп или манипулация. Приоритизирането на мерките за киберсигурност може да ви помогне да се съсредоточите върху непрекъснатото производство на мляко и да поддържате оптимално благосъстояние на кравите.

Защита на данните на Вашата ферма

Във вашата ферма събирате и управлявате данни, свързани с производството на мляко, здравето на кравите и операциите във фермата. Тези данни са чувствителни и ценни, което ги прави мишена за страни със злонамерени намерения. Lely ви предлага прозрения, за да ви помогне да защитите информацията си от неоторизиран достъп, манипулация или кражба.

Непрекъснато усъвършенстване и образование

Киберзаплахите непрекъснато се развиват, което изисква непрекъснати усилия, за да сте в крак с новите потенциални заплахи. Чрез непрекъснато обучение ние се стремим да ви дадем възможност да смекчите въздействието на потенциалните атаки и да осигурите непрекъснатост на операциите във вашата ферма. Силно ви съветваме да се включите активно в това образование и да приложите препоръчителните мерки за сигурност, за да защитите стадото и фермата си.

 

Top