Η φάρμα και το κοπάδι σας είναι από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά σας στοιχεία. Με τα χρόνια, έχετε αυτοματοποιήσει όλο και περισσότερο τις διαδικασίες στη φάρμα σας, ενισχύοντας την ευημερία των αγελάδων σας και ενισχύοντας τις λειτουργίες της.

Η υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων εισάγει ένα νέο επίπεδο στη δραστηριότητα σας. Το διασυνδεδεμένο τρίγωνο Κτηνοτρόφος, Κοπάδι και Φάρμα ενισχύεται από τον ψηφιακό χώρο. Αν και μπορεί να μην ήταν η κύρια εστίασή σας αρχικά, μπορεί να επηρεάσει την ευημερία των αγελάδων σας.

Στη Lely, θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα και να προσφέρουμε πληροφορίες που μπορεί να σας βοηθήσουν στην προστασία της φάρμας σας. Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε τα απαραίτητα εργαλεία και γνώσεις για να ενδυναμώσετε τον εαυτό σας ενάντια σε πιθανούς ψηφιακούς κινδύνους μέσα στη φάρμα.

Αναλάβετε την ψηφιακή σας ασφάλεια και φροντίδα, συνδεθείτε και προστατέψτε ό,τι σας ανήκει με τις Χρυσές Συμβουλές Ασφάλειας στο Διαδίκτυο για τη φάρμα.
 

Συλλογική προσπάθεια

Οι κτηνοτρόφοι αγκαλιάζουν την τεχνολογία περισσότερο από ποτέ, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα στις εκμεταλλεύσεις τους. Ενώ αυτή η τεχνολογική ενσωμάτωση φέρνει πολλά οφέλη, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τις δυνατότητες για ψηφιακές ευπάθειες. Αυτή η ευαισθητοποίηση μοιράζεται παγκοσμίως, τονίζοντας την ανάγκη προστασίας των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χειραγώγηση. Η ιεράρχηση των μέτρων ασφάλειας στο διαδίκτυο μπορεί να σας βοηθήσει να εστιάσετε στην αδιάλειπτη παραγωγή γάλακτος και να διατηρήσετε τη βέλτιστη ευημερία των αγελάδων.

Προστασία των δεδομένων της φάρμας σας

Στη φάρμα σας συλλέγετε και διαχειρίζεστε δεδομένα σχετικά με την παραγωγή γάλακτος, την υγεία των αγελάδων και τις γενικές δραστηριότητες της φάρμας. Αυτά τα δεδομένα είναι ευαίσθητα και πολύτιμα, καθιστώντας τα στόχο κακόβουλων λογισμικών. Η Lely σάς προσφέρει πληροφορίες για την προστασία των πληροφοριών σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χειραγώγηση ή κλοπή.

Συνεχής βελτίωση και εκπαίδευση

Οι απειλές στο διαδίκτυο εξελίσσονται συνεχώς, απαιτώντας συνεχείς προσπάθειες για την ενημέρωση σχετικά με νέες πιθανές απειλές. Μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης, στοχεύουμε να σας δώσουμε τη δυνατότητα να μετριάσετε τον αντίκτυπο πιθανών επιθέσεων και να διασφαλίσετε τη συνέχεια των δραστηριοτήτων στη φάρμα σας. Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να συμμετάσχετε ενεργά σε αυτήν την εκπαίδευση και να εφαρμόσετε τα συνιστώμενα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του κοπαδιού και της φάρμας σας.

 

 

Top