Již v roce 2004 se technologie Lely stala snem pro ředitele podniku, Ing. Zdeňka Webera. A v roce 2016 se sen stal skutečností, protože
v Tajanově proběhla rekonstrukce stáje a instalovali jsme zde 3 dojicí roboty Lely Astronaut A4, také meziboxové zábrany Cow Wellfare Flex Stall a drbadla Lely Juna.

Top