Zemědělské obchodní družstvo Blata zpracovává produkty rostlinné a živočišné výroby. Zaměřují se na chov dobytka, pěstování pšenice
a řepky, výrobu čerstvého mléka a prodej hnojiv. Jejich výrobky dosahují prvotřídní české kvality. Koncem roku 2019 jsme spustili 2 dojicí roboty Lely Astronaut A5.

Images and videos of this project

Top