Din bedrift og din besætning er blandt dine mest værdifulde aktiver. Gennem årene har du i stigende grad automatiseret processer i din bedrift, hvilket har forbedret dine køers velbefindende og øget gårdens produktivitet.

Når du tager digitale løsninger ind, tilfører du et nyt lag til din bedrift. Den indbyrdes forbundne trekant mellem Landmand, Besætning og Bedrift bliver styrket af den digitale verden. Måske var det ikke dit primære fokus fra starten, men det kan påvirke din kos velfærd.

Hos Lely ønsker vi at løse dette og tilbyde information, der kan hjælpe dig med at sikre din bedrift. Vi vil give dig de nødvendige værktøjer og viden til at ruste dig mod potentielle digitale risici i stalden.

Tag ansvar for din digitale sikkerhed, og pas på, hold kontakt med og beskyt det, der er dit, med de Gyldne Cybersikkerhedstips til gården.

Info Cyber Security_V3_DA.jpg

Kollektiv indsats

Mælkeproducenter tager mere teknologi ind end nogensinde før, hvilket øger effektiviteten og produktiviteten på deres bedrifter. Selvom denne teknologiske integration giver adskillige fordele, er det vigtigt at erkende potentialet for digitale sårbarheder. Denne bevidsthed deles over hele verden, hvilket understreger behovet for at beskytte digitale aktiver mod uautoriseret adgang eller manipulation. Prioritering af tiltag for cybersikkerheden kan hjælpe dig med at fokusere på en uafbrudt mælkeproduktion og opretholde optimal kovelfærd.

Beskyttelse af dine bedriftsdata

På din gård indsamler og administrerer du data relateret til mælkeproduktion, køernes sundhed og gårdens drift. Disse data er følsomme og værdifulde, hvilket gør dem til et mål for aktører med ondsindede hensigter. Lely tilbyder dig indsigt, der skal hjælpe dig med at beskytte dine data mod uautoriseret adgang, manipulation eller tyveri.

Løbende forbedringer og uddannelse

Cybertrusler udvikler sig konstant, hvilket kræver en løbende indsats for at holde sig opdateret om nye potentielle trusler. Gennem løbende uddannelse sigter vi efter at give dig mulighed for at afbøde virkningen af potentielle angreb og sikre kontinuiteten i driften på din gård. Vi anbefaler dig kraftigt at engagere dig aktivt i denne uddannelse og implementere anbefalede sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte din besætning og din bedrift.

 

 

Hvorfor vores partnerskaber?

Alle landmænd i verden skal dagligt træffe beslutninger vedrørende deres bedrift. Valg både for dem selv og deres virksomhed. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. De kan få hjælp af rådgivere til at finde de rette løsninger og lede deres virksomhed i den rigtige retning.

Flere og flere af jer vælger Lely som en langvarig partner. Det er, fordi vores produkter og tjenester hver dag gør jer i stand til at tage endnu et skridt mod jeres ønskede resultater. Vi står ved jeres side med de rigtige folk, som er dygtige og højtuddannede.

Top