Fleksibilitet, valgfrihed og velvære for dig selv og dine køer, mens optimal produktion og mælk af høj kvalitet opretholdes. Dyrevenlighed, arbejdseffektivitet og udgiftskontrol. Det er de konstante anliggender for alle mælkeproducenter i verden.

Du vælger, hvor du passer ind i denne daglige virkelighed. Mens du samtidig holder dine langsigtede mål for øje. Sammen med dyrlæger og foderrådgivere og støttet af staldudstyr og teknologi. Mælkeproducenter over hele verden har med succes brugt vores (automatiserede) systemer i over 20 år. De tilbyder en effektiv måde at arbejde på - med dyresundhed som ledestjerne.

Vores løsninger

Alle vores produkter i stalden supplerer hinanden

Malkning

Det kræver tid og omsorg at producere mælk af høj kvalitet. Det kræver sunde og glade køer. Det kræver de rette valg. Valg, som passer til dig og dine mål. Vores løsninger til automatisk malkning hjælper dig til at træffe de rigtige beslutninger for at nå de mål.

Fodring

Effektiv fodring har en positiv indvirkning på køernes sundhed og mælkeydelse. Det kræver kendskab, forståelse og tid at blande de rigtige portioner med de rette mængdeforhold og udfodre dem lige i rette øjeblik.Vores produkter til automatisk fodring tager sig af denne opgave og er usædvanligt effektive. De sparer dig tid og sørger for det rigtige foder i rette øjeblik.

Stald og pleje

Et dyrevenligt og produktivt miljø bidrager til optimal kosundhed og velvære. Det forlænger også laktationscyklussen. Du forbedrer ikke kun køernes sundhed ved at vælge det bedste og mest bekvemme design med de rette ressourcer til stalden. Mælkeydelsen stiger også, og udgifterne falder.

Dyresundhed

Sunde køer er afgørende for enhver mælkeproduktionsbedrift. En sund besætning bidrager til en sund virksomhed. Dyresundhed er en kombination af stressfri køer, som har nok plads og mulighed for at udfolde sig naturligt. Foruden en sund drøvtygning, der også bidrager til koens overordnede sundhed ved at mindske risikoen for sygdomme og infektion.

Large Farming

For mælkeproduktionsbedrifter begynder konkurrencedygtighed og ansvar på et tidligt stadie. Lely støtter disse bedrifter i deres ambitioner og fungerer som bindeled mellem automatisering og vækst. Et samarbejde, der giver en bæredygtig, rentabel og fornøjelig fremtid.

Farm Management

Vores kundedata findes overalt på bedriften og er spredt over mange parter, der besøger bedriften, leverer varer til bedriften og afhenter produkter fra bedriften. Et digitalt økosystem er ved at tage form, hvor vores kunders stemme kommer til at afgøre den fremadrettede udvikling. Nye sensorer, kraftfulde algoritmer, kunstig intelligens, miniaturecomputere - alt hænger sammen.

Fri kotrafik og kosundhed

Koens sundhed og velvære er af afgørende betydning for alle mælkeproduktioner. En sund, stressfri ko er en produktiv ko. Det opnår du, når køerne har optimal bevægelsesfrihed: fri kotrafik. Køerne bestemmer selv, hvornår de vil spise, drikke, slappe af og malkes. Det sørger for en naturlig rytme, stimulerer køernes aktivitet og fører til en forbedret mælkeproduktion.

Fri kotrafik
#Koens sundhed og velvære er af afgørende betydning for alle mælkeproduktionsbedrifter.

En mere effektiv og bæredygtig måde at arbejde på

Vores staldløsninger er alle bygget op omkring fri kotrafik. Det er ikke kun køerne, som får mere frihed. Som mælkeproducent får du også glæde af mere fleksibilitet i dine daglige aktiviteter ved at arbejde mere effektivt med en mindre arbejdsbyrde.

Driftsledelsessystemer forbinder adskillige virksomhedsprocesser såsom malkning og fordring. Resultatet er realtidsinformation om dyrene, som gør det nemt hurtigt og effektivt at træffe beslutninger.

Udover rådgivning og innovative løsninger til stalden hjælper vi også mælkeproducenter med bæredygtige løsninger. Med små vindmøller til bedriften. Denne selvskabte bæredygtige energi bruges direkte i virksomheden. På denne måde bestræber vi os f.eks. på at mindske energiforbruget. Du får indsigt i energiomkostningerne, som samtidig bliver håndterbare.

Valgfrihed

Mælkeproducenter i over 40 lande arbejder allerede vellykket med vores systemer. Til malkning, pleje og fodring. Et langvarigt partnerskab bygget op omkring dig og dine specifikke mål. 

Frihed til at vælge de automatiske systemer, som hjælper dig til at nå dine målsætninger. Hjulpet af individuel rådgivning og teknisk support, mens du arbejder.

Fleksibilitet og velvære for mælkeproducenter og deres køer.

Hvorfor Lely?

Landmænd over hele verden træffer beslutninger vedrørende opsætning og ledelse af deres bedrifter. Hver dag hjælper vi dem til at træffe de bedste valg for deres egen og bedriftens skyld. Det gør vi ved at tilbyde rådgivning og innovative løsninger, som bidrager til en effektiv driftsledelse. For en bæredygtig produktion af mælk og kød. Nu og i fremtiden.

Top