Steen Hansen driver i dag Søvang ved Gjerrild på Djursland. I 1998 købte han ejendommen og siden da, er der blevet installeret tre Lely malkerobotter. I 2014 blev der investeret i Lely Vector fodersystemet. Den beslutning har givet en helt anden hverdag på Søvang.

Fodervognen på Søvang var ved at være udtjent, så der skulle ske et eller andet. -Stalden er bygget sådan, at man skal bakke ind med en fuldfodervogn. Så det var lidt kompliceret, især for medhjælpere, fortæller Steen Hansen. -Så faldt jeg over Vector systemet inden det
sådan rigtigt var lanceret i Danmark. Steen fulgte Vector systemet lidt, og da det var ved at være aktuelt på Søvang, faldt valget på Lely Vector. -Jeg fik et godt tilbud fra Lely, og har haft lidt et demoanlæg for dem siden 2014. I 2018 fik jeg endnu en udfodringsrobot, så nu har jeg to. Det var lige så meget for at trække levetiden lidt ud på den ældre, men den er altså også syv år nu. Så der er faktisk nogle arbejdstimer i den.

Hvorfor Vector?
- Vector systemet valgte jeg i sin tid pga. at det passer godt til den her stald. Det er en meget kompakt enhed, og den skal ikke udenfor på noget tidspunkt. Ikke fordi det vil være noget problem, men det kunne jeg bare godt lide, at det var et lukket system, man kører i.
Steen Hansen fortæller, at de kan fylde foderkøkkenet op til 2-3 dage ad gangen. - Det var bare virkelig tillokkende, når man ikke sådan lige har noget arbejdskraft til rådighed i
weekenden.

Uventede gevinster
- Lely Vector har givet en helt anden hverdag, og så har det givet nogle gevinster, som vi ikke havde regnet med på det tidspunkt, fortæller Steen. -F.eks. kan vi have flere malkende køer til robotterne. Vi kan have cirka fem ekstra køer pr. robot, fordi du har en døgnrytme, der bliver jævnet totalt ud. Derudover fortæller Steen Hansen, at førstekalvs-køerne stiger markant i ydelse. -De kommer til friskt foder på tidspunkter, hvor de gamle køer ikke dominerer ved foderbordet. Det giver en helt utrolig gevinst, også på antal malkninger.

Vector i praksis
-Vector systemet fungerer på den måde, at jeg fylder mit foderkøkken om eftermiddagen eller sidst på eftermiddagen. Det har så den fordel, hvis det er i sprøjtesæson eller høstsæson, at jeg kan fodre lige nøjagtig på det tidspunkt af dagen, hvor det passer mig. Og så kan jeg bruge resten af min tid i marken.
Lige nu har Steen Hansen tre foderrationer. En til de malkende køer, og så har han en far off og en close up blanding. -Jeg var til møde om torsdagen omkring far off og close up foder. Og om fredagen rykkede vi. Der havde vi lavet det allerede. Det er utrolig nemt med det her system. Det er bare at trykke det ind i computeren.

Fordelene
- Min elregning er faktisk ikke steget efter jeg har fået Vector systemet. De tal jeg har at forholde mig til omkring energiforbruget, er dem, som er blevet oplyst fra Lelys side. Og jeg tror helt sikkert på, at de holder vand. Fordi ellers ville jeg kunne have set det på min elregning, fortæller Steen. -Men der er ingen tvivl om dieselforbruget. Det kan mærkes. Det var lige før, at jeg fik problemer, fordi jeg havde for stor en kontrakt i forhold til det forbrug, som jeg egentlig havde. -Det er friheden og den ro, som det giver i stalden. Vector tusser stille og roligt rundt, og fodrer 24 timer i døgnet. Der er total ro på besætningen hele tiden. Fleksibiliteten i forhold til markarbejde er en af de helt store fordele, fortæller Steen Hansen. -Jeg kan sætte mig på en mejetærsker og høste fra kl. 10 om formiddagen, indtil jeg ikke gider længere, uden at jeg skal hjem og gøre noget i stalden. Det er utrolig meget værd.


Store besparelser og effektiviseringer
-Jeg vil helt sikkert anbefale Lely Vector til andre landmænd. Steen Hansen fortæller, at man skal sørge for, at få det projekteret ordentligt og få det regnet ordentligt igennem. -Det er tit, at når man skal have sådan et automatisk fodersystem, så er investeringen noget større end normalt. Og det kan være et problem at komme i banken og forklare dem, hvorfor jeg skal have Lely Vector, fremfor det der koster det halve. Men pengene kommer altså tilbage så rigeligt på den lange bane, hvis man tænker lidt langsigtet. For der er store besparelser ved det her system, og der er store effektiviseringer i forhold til besætningen, og hvor mange køer du kan have i stalden.


Fremtiden
-Jeg ville uden tvivl vælge Lely Vector systemet igen. Også hvis jeg skal udvide stalden på et tidspunkt eller bygge nyt, så bliver det med Lely Vector systemet, fortæller Steen Hansen. -Vi gik og jokede med for nogle år siden, at hvis vi ikke skulle have malkerobotter længere, så skulle vi ikke have køer. Og nu er det efterhånden også blevet sådan med Lely Vector. Hvis vi ikke skal have Vector, så skal vi ikke have køer.

Billeder og film

Top