Med Lely har vi troen på, at robotterne kan køre uden nedbrud og stop, så vi kan få den hverdag vi drømmer om!

Lely produkter på bedriften:

  • Luna kobørster
  • 1 stk. Juno foderskubber
  • 2 stk. Discovery
  • 6 stk. Astronaut malkerobotter

Alt fra februar 2021

 

På Ågården lidt uden for Mern på Sydsjælland bor Lin og Thomas Poulsen med deres to børn på 3 og 6 år. Thomas er 2. generation på ejendommen og overtog efter sin far i 2017. Thomas’ far købte gården i 1986. Dengang var der ingen dyr på gården, men en bindestald som blev fyldt op med 40 medbragte køer. Siden er gården udvidet løbende, først med en løsdriftsstald med dybstrøelse og malkestald og i 2009 med den nuværende stald med 6 robotter og plads til godt 400 køer. Thomas' far er nu ansat på gården, hvor også Thomas' mor og Lins familie hjælper til ved behov. Derudover er der 2 ansatte i stalden og en markmand.

Både Thomas og Lin er uddannet landmænd og fuldtidsbeskæftiget på gården. Thomas har altid villet være landmand og selvstændig. Det med at kunne bestemme over sin egen hverdag og producere ’noget vigtigt’ (fødevarer af høj kvalitet) driver ham. For Lin er køerne det vigtigste. Derfor står både dyrevelfærd og en ansvarlig produktionsform også højt på dagsorden på Ågården.

Nye malkerobotter I februar 2021 udskiftede Lin og Thomas deres gamle malkerobotter med 6 nye Lely A5. -Da vi skulle vælge robotter, var det vigtigt for os at vælge en løsning, der kunne give os en god hverdag og en bedre sundhed ved køerne, fortæller Lin. -Før vi fik Lely robotter brugte vi helt enormt meget tid på at hente køer og reparere robotter, supplerer Thomas og fortsætter -Vores mål er at gøre det nemmere at passe køerne og samtidig gøre det bedre at være ko. Derfor var valget af fri ko-trafik også naturligt. Lin uddyber -Som vi ser det, er fri ko-trafik det samme som robotter på køernes præmisser og ikke køer på robotternes præmisser.

Målsætning om en bedre hverdag oplevede familien i sommer, hvor de med ro i maven kunne tage på udflugter væk fra gården uden at tænke på alarmer. -For mig er projektet omkring nye robotter en succes nu, fortæller Lin. -Der er styr på køernes velfærd og vi har en god hverdag. Thomas fortsætter -Vi vil altid jagte en højere mælkeydelse, men produktionsapparatet er super trimmet nu, så ydelsen kommer efterhånden, som vi får sat de slidte køer ud.Lige nu er der 410 malkende køer i stalden, og det er nok lige til den gode side, mener Thomas. -Vi ville se hvor mange køer, vi kunne have i systemet, så derfor er der 410 nu, forklarer Thomas. -Men reelt set har vi ikke mere mælk end ved 400 køer, til gengæld henter vi nu 6-7 køer pr. robot, men kun 2-3 da vi havde 400 køer i stalden. Så vi sænker antallet en smule igen.

Juno og Discovery Efter udskiftning af robotterne er leveringsprocenten til mejeriet steget fra 89% til 98-99%. Det skyldes ifølge Thomas at yversundheden er blevet bedre, og der nu kun malkes en meget lille mængde fra. -Og så er ydelseskontrollen også blevet mere præcis nu. Før målte systemet altid mindst 10 % mere end der reelt var. Derfor ser det på kontrolpapirerne også ud som om vi er faldet i mælk, men reelt har vi samme ydelse og en meget bedre kvalitet, forklarer Thomas.

Udover de 6 nye robotter fik Thomas og Lin også installeret en Juno og to Discovery og Luna kobørster fra Lely. Især Junoen fremhæver Thomas som et vigtigt element i en bedre dyrevelfærd. De mange indskubninger af foder giver et meget jævnt foderoptag, og der er køer ved foderbordet hele døgnet. Der er ikke kamp om pladsen når fodervognen kører gennem stalden, og det giver færre ’taber-køer’, når der er foder hele tiden. -Den næste store investering kunne være et Vector udfodringsanlæg, griner Lin, men Thomas mener nu, at der skal nye madrasser i stalden inden.

Strømbesparelse på 56 % -Generelt er jeg rigtig godt tilfreds både med den service vi får og de resultater vi opnår, fortæller Thomas. -Sammen med de nye robotter fik vi opgraderet vores køleanlæg, og siden har vi sparet 56% i el. Vi bruger også en del mindre vand og samtidig er der styr på kim-tal, så vi får mere i kvalitetstillæg. Mit rå til folk der overvejer at købe Lely robotter er, at man skal se på mere end det tilbud man får. Man skal undersøge hvordan produktet er i drift, hvor meget tid og penge koster vedligehold og tag ud og besøg en landmand, der har det produkt, som du overvejer at købe og snak med ham. Og så skal man ikke være bange for teknologi, afslutter Thomas og smiler.

Billeder og film

Top