Maximum use of data

Lely har været frontløber med nyskabelser inden for mælkeproduktion i årtier. Vi er gået fra mekanisering til automatisering og nu til digitalisering. De digitale serviceydelser, som vi tilbyder, udvider vores allerede etablerede konkurrencemæssige fordel inden for smart landbrug. Nu går vi fra bare at observere til at måle og fortolke data med smarte algoritmer.

Der ligger et uudnyttet potentiale i data

Vores kundedata findes overalt på bedriften og er spredt over mange parter, der besøger bedriften, leverer varer til bedriften og afhenter produkter fra bedriften. Et digitalt økosystem er ved at tage form, hvor vores kunders stemme kommer til at afgøre den fremadrettede udvikling. Nye sensorer, kraftfulde algoritmer, kunstig intelligens, miniaturecomputere - alt hænger sammen.

Måling og viden bliver den nye norm, men hvordan får man mest ud af det? Hvordan høster man potentialet i disse data? Når branchepartnere og leverandører står sammen for at forbinde de tilgængelig data, så gør det livet nemmere for alle landmænd.

Lely Horizon

Det næste skridt mod en lys fremtid inden for automatiseret mælkeproduktion

Lely Horizon er tilgængelig for alle landmænd med et automatisk Lely Astronaut-malkesystem eller et automatisk Lely Vector-fodringssystem. Lær mere om Lely Horizon-pakkerne: Control og Advance. Find ud af, hvilken der passer bedst til dig.

Mere om Lely Horizon

Datasynkronisering

En moderne mælkeproduktion genererer enorme mængder data. Alene malkerobotten Lely Astronaut genererer relevante data om mælkekvalitet, kosundhed, drøvtygning, fodereffektivitet med mere. Denne data giver dig oplysninger om din besætning og den individuelle ko – helt ned på kirtelniveau. Data udefra er ligeledes vigtige for indsigt og beslutningstagning. Leverandører såsom foderrådgivere, inseminører og dyrlæger har også data om din gård og besætning. 

Synkronisering mellem dine leverandørers forskellige programmer hører snart fortiden til. Lely Horizon er klar til at forbinde sig med software fra tredjeparter, såsom din foderleverandør, dyrlæge, inseminører og andre. Ved at kombinere individuelle kodata fra forskellige kilder får oplysningerne større værdi.

 

 

Hvorfor vores løsninger?

Valgfrihed og velvære både for dig og dine køer. Fleksibilitet og velvære for dig og dine køer, mens du samtidig producerer mælk af høj kvalitet. Det er, hvad vores staldkoncept tilbyder. Fra malkning til fodring og fra pleje til staldbelysning.

Top