Lad dataet gøre arbejdet, omfattende analyser er overflødige. Du skal bare træffe beslutninger ud fra én enkelt pålidelig informationskilde. Lely Horizon hjælper dig til at kombinere data og få overblik, hvormed du kan optimere din bedrift yderligere.

Optimér din måde at drive landbrug på, og spar endnu mere tid med smarte algoritmer, der analyserer data og tendenser for dig. Du får rådgivning, når du har mest brug for det, så du kan gribe ind hurtigt og vide, hvad du skal gøre. Dashboardet viser prognoser med forventet resultat, der hjælper dig til at holde kursen mod din ønskede målsætning.

Maksimeret effektivitet

Lely Horizons fokus er at maksimere (robot)effektiviteten og give råd med henblik på at reducere mislykkede malkninger. Den giver dig overblik over de køer, der præsterer bedst, og rådgiver dig om køer, du bør holde åbne.

Malkeindstillinger, der passer enhver bedrift og kunde. "God" malkning holder patterne i god stand og sørger for ordentlig udmalkning. Du ønsker selvfølgelig at reducere bimodalitet og fokusere på maksimal udnyttelse af robottens kapacitet.

Et udvalg af funktioner

Lely Horizon har flere nye og forbedrede funktioner. Lad os fremhæve nogle få:

Indikation på ketose og råd om behandling

Hvis en kos drøvtygningsaktivitet falder, kan det tyde på, at hun lider af (subklinisk) ketose. Reduceret drøvtygning og andre risikofaktorer kan udløse et råd om ketosebehandling. Horizon sætter denne ko på listen over mulige ketosetilfælde og giver behandlingsråd. Sådan kan du forebygge, at sygdommen (og mælketab) forværres. Ved hjælp af databaseret rådgivning bliver du tidligere opmærksom på sygdomme. Tidlig indgriben er med til at forebygge forlængede malkeintervaller, tabt mælkeproduktion, yderligere behandlingsomkostninger og kasseret mælk.

Råd om reduktion af mislykkede malkninger

Mislykkede malkninger kan påvirke din mælkeydelse negativt. Lely Horizon rådgiver dig om, hvordan du kan forebygge mislykkede malkninger for de pågældende køer fremover og optimere adgangen til dine robotter f.eks. ved at afgolde disse køer tidligere eller malke dem mindre hyppigt. Førhen har du måttet bruge tid på at finde ud af, hvad problemet er og så løse det. Hvis ikke du kunne identificere problemet i første omgang, kunne processen blive tilbagevendende og tidskrævende.

Hold åben-råd

Oplysninger om, hvorfor denne beslutningssupport udløses for denne ko. Det er en pæn laktationskurve i forhold til andre køer, men på et bestemt tidspunkt er hun holdt op med at producere som hidtil. Hendes produktion kan ikke følge med længere. Det har udløst et råd til landmanden. Vedkommende kan nu vælge at forkaste det eller acceptere det (holde åben). Det kunne nemt have fortsat ubemærket. Lely Horizons muligheder for omhyggelig administration af den enkelte ko mindsker unødvendige tab. Lely Horizon hjælper dig til at skelne mellem køer med overordnet høj og lav ydelse på insemineringstidspunktet. Koindekset gør det muligt at rangere køerne i forhold til deres produktion, sundhed, reproduktion og roboteffektivitet.

A selection of the functionalities

Forebyggelse sparer udgifter

Løbende overvågning er omkostningseffektivt. Det er almindeligt kendt, at forebyggende behandlinger har færre konsekvenser end helbredende behandlinger. Så for landmanden er det vigtigt, at indstillingerne i behandlingsplanerne er indstillet korrekt.

Insemineringer

Lely Astronaut-robotter, der er udstyret med sensorer til brunstregistrering, kan spore køer i brunst. Horizon leder automatisk køer i brunst forbi malkerobotten og til separationsområdet, hvor opgaven skal udføres. Snart giver Lely Horizon endda rådgivning om avl for de enkelte køer. Lely Horizon giver dig blot insemineringsopgaven og separerer koen fra på det bedste tidspunkt i forhold til tidsplanen. Det letter din arbejdsbyrde og sparer dig tid, da du ikke behøver tage noter eller huske konumre, hente køer, vælge den rigtige tyr og udføre opgaven.

Tilpasset aftagning (under udvikling)

Tilpas dine indstillinger for aftagning af pattekopper på besætningsniveau. Pattekopperne bliver i løbet af malkningen automatisk koblet fra den enkelte pat på det helt rigtige tidspunkt.

  • Malkeindstillingerne kan tilpasses specifikt til virksomheden
  • Pr. gruppe og pr. ko
  • Spar tid på at finjustere specifikt til virksomheden
  • God malkning og kapacitetsudnyttelse

Optimeret børsteforberedelse PTO (under udvikling)

Lely Horizon analyserer køernes mælkeflow-profil helt ned på kirtelniveau. Den optimerede børsteforberedelse tilpasser automatisk børstetiden til den enkelte ko for at optimere malkeprocessen. Denne proces mindsker belastningen af patterne og gør malkningen blidere og mere fuldendt. Løbende overvågning er omkostningseffektivt, og PTO bruger kun ekstra tid på børstning for de køer, der behøver det.

Farm Management Support

Hjælp i løbet af opstart af Horizon

Overgangen til automatiseret malkning eller fodring er et stort skridt. Netop fordi det hele drejer sig om din virksomheds kontinuitet, giver vi dig fuld support. Det hjælper dig med at træffe det rigtige valg og påbegynde din nye arbejdsgang.

Vores Lely Farm Management Support-rådgivere er nøje involveret i denne support såvel som i din oplæring i brugen af f.eks. Lely Horizon.

At stræbe efter optimale resultater er livsvigtig for virksomhedens kontinuitet. Det er derfor, vi råder dig til at optimere dine resultater både proaktivt og reaktivt. Til det formål ser vi på det overordnede billede: fra fodring til malkning. Således hjælper vi dig til at nå en bæredygtig, rentabel og fornøjelig fremtid.

Top