Snart vil Lely Horizon indsamle og forbinde data fra og imellem de fleste Lely-enheder, landbrugspartnere, leverandører, din besætning og dine input. I dette system er koen og landmanden de centrale. Lely Horizon fortolker dataet og omsætter det til brugbare handlinger, opgaver, varsler og rapporter. Det gør dig i stand til at knytte opgaver og prioriteter til din foretrukne daglige arbejdsrutine. Det lader dig arbejde effektivt og udelukkende med det formål at lade køerne være køer.

Da landbrug handler om marginer, er det afgørende at have et farm managementprogram, der overvåger din økonomiske præstation. Nogle få nøgleelementer hjælper dig til at holde styr på udgifterne.

Voorbeelden Horizon

Prognose for mælkeydelse

Indblik i beregnet mælkeproduktion for det kommende halvår giver dig økonomisk overblik over den nærmeste fremtid.

Margin pr. ko

Din fodringsstrategi har en stor indflydelse på dine resultater! Det er et essentielt værktøj til at evaluere bedriftens rentabilitet pr. ko over tid samt til at måle bedriftens gennemsnitsmargin.

Overvågning af sundhed

For en landmand handler det ene og alene om at passe godt på besætningen. Du ønsker ganske naturligt at optimere dine køers sundhed, så lad Lely Horizon give dig et overblik, du kan handle på.

Med sundhedsopgaven kan du overvåge den overordnede kosundhed og identificere problemer tidligt i forløbet. Ved at handle hurtigt kan du forebygge yderligere problemer. Softwaren afgør, hvilke handlinger der kræves, og giver baggrundsoplysninger om advarslen. Arbejd effektivt ved hjælp af ledelse efter undtagelse. Når du ved, hvorfor en bestemt ko udløser en opmærksomhed, er det lettere at bevare fokus på prioriteterne. Løbende overvågning og filtrering gør det nemmere for dig at koncentrere dig om de køer, der virkelig har brug for opmærksomhed. Det gør arbejdet mere effektivt og frigiver tid til andre aktiviteter.

Video

Mere om Forbind og indsaml

Lely Horizon: Indsamler og forbinder data | DK

Farm Management Support

Hjælp i løbet af opstart af Horizon

Overgangen til automatiseret malkning eller fodring er et stort skridt. Netop fordi det hele drejer sig om din virksomheds kontinuitet, giver vi dig fuld support. Det hjælper dig med at træffe det rigtige valg og påbegynde din nye arbejdsgang.

Vores Lely Farm Management Support-rådgivere er nøje involveret i denne support såvel som i din oplæring i brugen af f.eks. Lely Horizon.

At stræbe efter optimale resultater er livsvigtig for virksomhedens kontinuitet. Det er derfor, vi råder dig til at optimere dine resultater både proaktivt og reaktivt. Til det formål ser vi på det overordnede billede: fra fodring til malkning. Således hjælper vi dig til at nå en bæredygtig, rentabel og fornøjelig fremtid.

Top