Introduction

En sund ko er en produktiv ko, der spiser 10 - 14 portioner frisk foder om dagen. Af den grund er det afgørende, at der altid er adgang til foder ved foderbordet. Køernes spiseadfærd kan dog bevirke, at der nogle steder er mere foder end andre.

Mens der et sted kan være for lidt foder tilbage, kan der et andet sted være for meget tilbage. Det gør det svært at skubbe foderet automatisk pga. volumen.

Lely Juno skubber foderet dynamisk og løser således problemet med ujævn fordeling. Det betyder, at foderet skubbes effektivt, uanset om der er for meget eller for lidt af det.

Foderet er hele tiden friskt, da Juno automatisk øger afstanden til foderbordet, når fodermodstanden er for stor. Det forebygger, at foderet presses for hårdt sammen og bliver ophedet.

Dynamisk skubning

Lely Juno er forsynet med intelligent software. Det gør Juno i stand til uafhængigt at vurdere afstanden hen til foderhegnet, så den kan skubbe foderet optimalt. Det beror på mængden af foder i fodergangen og dets modstand. Denne modstand er væsentlig for Junos skubbemønster.

Det er meget let at bruge Juno. Du indtaster blot rute, minimumsafstand til foderbordet, skubbefrekvens og fodertype pr. gruppe. På baggrund af denne data, afgør Juno modstandsniveau og skubbekraft. Juno sikrer, at foderet altid skubbes godt - selv mellem udfodringerne.

Forbedret fodereffektivitet

Effektiv foderskubning omsættes til øget effektivitet på flere måder. Lely Juno sparer energi, mindsker din arbejdsbyrde og sørger for, at dine køer altid kan nå foderet. Det giver et bedre foderindtag. Da køerne ikke kan være så kræsne med hensyn til, hvilken fodertype de indtager, er der betydeligt mindre restfoder.

Øget produktion

Da der altid er foder ved foderbordet, kan køerne spise når som helst på dagen (eller om natten). Det har klare fordele, såsom øget fodereffektivitet, forbedret vomsundhed og mindre konkurrence ved foderbordet. Desuden resulterer den mindre stress i sundere dyr. I sidste ende betyder det mere mælk i tanken eller øget kødproduktion.

Fodring

Effektiv fodring har en positiv indvirkning på køernes sundhed og mælkeydelse. Det kræver kendskab, forståelse og tid at blande de rigtige portioner med de rette mængdeforhold og udfodre dem lige i rette øjeblik. Vores produkter til automatisk fodring tager sig af denne opgave og er usædvanligt effektive. De sparer dig tid og sørger for det rigtige foder i rette øjeblik.

Top