placeholder content

Det betaler sig at skubbe foderet oftere – det stimulerer dine køer til at æde flere måltider i løbet af dagen og natten og øger således deres foderindtag. Det gavner ikke kun dyresundheden, men forbedrer også fertilitet, produktion og dit finansielle resultat.

Fordele ved hyppig foderskubning

En sund ko er en produktiv ko, der æder 10-14 portioner friskt foder om dagen. Af den grund er det afgørende, at der altid er adgang til foder ved foderbordet. Det sikrer et optimalt, stabilt pH-niveau og en bedre udnyttelse af foderet.

Når køerne æder flere gange om dagen, sikrer man et jævnt pH-niveau i vommen, hvilket reducerer subklinisk vom. Sur vom beskadiger vommens væg. Foderet ryger for hurtigt igennem vommen, mens de bakterier, der får råfiberet til at gære, er inaktive i et surt miljø. 

Regelmæssig, hyppig fodring er vigtig af hensyn til dine køers sundhed. Det opmuntrer dem til at komme oftere hen til foderbordet og fylde vommen op igen.

Optimalt foderindtag og konstant tilgængelighed

Friskt foder er det, der bedst motiverer køerne til at komme hen til foderbordet. Når du bruger en fodervogn til at fodre med, vil to til tre foderrunder om dagen give dig en optimal balance mellem din arbejdsindsats og køernes foderindtag. Du skal samtidig skubbe foder seks til otte gange om dagen for at sikre, at dine dyr løbende har adgang til foder.

Mindre belastning for forben og nakke

Hyppig foderskubning gavner også klovsundheden. Da foderet nu befinder sig inden for alle køernes rækkevidde, skal de ikke længere strække sig for at nå foderet. Det giver mindre belastning af deres forklove og nakke.

Når foderforsyningen er begrænset, bliver lavere rangerende køer ofte jaget væk, hvorved de drejer skarpt omkring og belaster klovene yderligere. Det kan give klovproblemer.

Mindre stress

Stress og aggression ved foderbordet opstår, når foderet er begrænset eller svært at nå. Lavere rangerende køer skal altid vente, indtil dominerende køer er færdige med at æde. De æder hurtigt og tit mindre. Hvis der altid er tilstrækkeligt med velsmagende foder til rådighed, giver det meget mindre stress.

Mindre restfoder

Når foderet skubbes regelmæssigt og altid ligger inden for rækkevidde, kan køerne næsten ikke sortere i det og opmuntres til at æde det hele. Resultatet er mindre restfoder.

Seks til otte daglige foderskubningsrunder mindsker omfanget af restfoder med næsten 50 % i forhold til foderskubning to til tre gange om dagen.

Fodring

Effektiv fodring har en positiv indvirkning på køernes sundhed og mælkeydelse. Det kræver kendskab, forståelse og tid at blande de rigtige portioner med de rette mængdeforhold og udfodre dem lige i rette øjeblik. Vores produkter til automatisk fodring tager sig af denne opgave og er usædvanligt effektive. De sparer dig tid og sørger for det rigtige foder i rette øjeblik.

Top