Fordele

Permanent indblik i kosundhed

Med et godt indblik i dine køers sundhed kan du forebygge sygdom og produktionstab. Ko-identifikations-systemet Lely Qwes måler de mest vitale data for hver enkelt ko hver anden time. Det giver et godt indblik i køernes aktivitet og lader dig vide, hvornår du skal gribe ind.

Hver ko er forskellig

Qwes-systemet følger automatisk med Lely Astronaut og andet Lely-udstyr via Lely Horizon-ledelsessystemet. Lely Horizon konverterer data til brugbar information med henblik på administration af dine køers sundhed. Det giver dig overblik i realtid over den enkelt ko, hvad mælkeydelse, laktationsstatus og historie angår.

Bedre reproduktion

Ved nøjagtigt at identificere det bedste insemineringstidspunkt øger du insemineringens effektivitet. Det hjælper dig også til at mindske kælvningsintervallerne. Qwes-systemet fås også med brunst-registrering. Lely Horizon udsender et signal, når koen er i løbetid. På den måde kan du sørge for, at insemineringen begynder på det rigtige tidspunkt.

Tidlig advarsel om forandring via overvågning af drøvtygning

Forandringer i drøvtygningsmønstre er de første tegn på eventuelle problemer. Qwes-systemet overvåger drøvtygningsaktivitet og advarer dig herom. Ved at koble denne data til informationen om mælkeydelse fra Lely Astronaut overvåges påvirkningen på køernes præstation og besætningens appetit som helhed.

Hent brochuren

Error loading the form

An error occured loading the form. This can be caused by content blocking features of your browser or network.

Tak

Klik her for at downloade filen

Download brochuren
Lad en lokal forhandler rådgive dig

Valgfrihed

Med en række valgmuligheder

Ko-identifikations-systemet Lely Qwes har adskillige tags - hver med eget formål. Vælg den tag, der passer bedst til din bedrift og dine ønsker og mål.

Qwes ISO ID

Identifikation er afgørende for automatiseret malkning

Qwes ISO ID er en tag, der er skabt specielt til identifikation. Det betyder, at hver ko identificeres og genkendes i robotten og alle øvrige ydre Lely-enheder, der kræver identifikation. Det er den mest basale tag-type i vores portefølje.

Qwes ISO LD

For at sikre perfekt insemineringstiming!

Med den Qwes LD sker ISO-identifikation inde i robotten, mens brunstaktiviteterne fjernudlæses af en antenne. Nakkebevægelser, der indikerer brunst, såsom snusen og hvilen med hagen, detekteres uden besvær af ISO LD. Dag og nat. Dataet gøres omgående tilgængeligt (RealTime) via langdistance-dataoverførsel. Antennen modtager udlæsningssignalerne op til 75 m væk.

Qwes H-LD

Bedste mulighed for vellykket inseminering; selv med svært befrugtbare køer!

Qwes H-LD-taggen er en tag, der - udover identifikation- måler den enkelte kos aktivitet på en større afstand i en 2-timers periode. Når 2-timers blokken er fuld, sendes denne blok hvert kvarter, indtil den næste nye 2-timers blok er fuld. Dataet sendes til ledelsesprogrammet Horizon udenom malkerobotten Lely Astronaut og behandles dernæst for at orientere dig om hvilke køer, der er i brunst. På grundlag af denne information vil Horizon informere dig om det mest optimale insemineringstidspunkt.

Qwes HR-LDn

Kombination af drøvtygningsdata og andre sensorer: det bedste grundlag for reproduktion

Udover genkendelse giver denne mulighed information om drøvtygningsaktivitet, overordnet aktivitet og de individuelle køers sundhedsstatus, såvel som status for besætningen i det hele taget. Data fjernoverføres via radiofrekvens. Du kan således overvåge dine malkekøer, kvier og goldkøer døgnet rundt.

Qwes ISO LD-smarttag

Overvågning i realtid af afgræsning og drøvtygning med henblik på brunst og sundhedspleje

Udover at måle aktivitet og afgræsning giver denne tag data om hver enkelt kos drøvtygningsadfærd. Det giver dig indsigt i den bedste tid at inseminere den enkelte ko på og viser koens aktuelle sundhedstilstand. Taggen kan også senere udvides med funktionen Lely Cow Locator.

Service uden lige

Spørgsmål til finansiering? Vi giver dig med glæde hjælp og rådgivning.

Du har support døgnet rundt, uanset hvad dag eller tidspunkt, det er.

Når staldudstyret fungerer, kommer vi også for at optimere det yderligere.

Lely Qwes går godt i spænd med

Malkning

Det kræver tid og omsorg at producere mælk af høj kvalitet. Det kræver sunde og glade køer. Det kræver de rette valg. Valg, som passer til dig og dine mål. Det hjælper vores automatiske malkeløsninger dig med.

Top