Fordele

Permanent indblik i kosundhed

Med et godt indblik i dine køers sundhed kan du forebygge sygdom og produktionstab. Ko-identifikations-systemet Lely Qwes måler de mest vitale data for hver enkelt ko hver anden time. Det giver et godt indblik i køernes aktivitet og lader dig vide, hvornår du skal gribe ind.

Hver ko er forskellig

Qwes-systemet følger automatisk med Lely Astronaut og andet Lely-udstyr via Lely Horizon-ledelsessystemet. Lely Horizon konverterer data til brugbar information med henblik på administration af dine køers sundhed. Det giver dig overblik i realtid over den enkelt ko, hvad mælkeydelse, laktationsstatus og historie angår.

Bedre reproduktion

Ved nøjagtigt at identificere det bedste insemineringstidspunkt øger du insemineringens effektivitet. Det hjælper dig også til at mindske kælvningsintervallerne. Qwes-systemet fås også med brunst-registrering. Lely Horizon udsender et signal, når koen er i løbetid. På den måde kan du sørge for, at insemineringen begynder på det rigtige tidspunkt.

Tidlig advarsel om forandring via overvågning af drøvtygning

Forandringer i drøvtygningsmønstre er de første tegn på eventuelle problemer. Qwes-systemet overvåger drøvtygningsaktivitet og advarer dig herom. Ved at koble denne data til informationen om mælkeydelse fra Lely Astronaut overvåges påvirkningen på køernes præstation og besætningens appetit som helhed.

Valgfrihed

Med en række valgmuligheder

Ko-identifikations-systemet Lely Qwes har adskillige tags - hver med eget formål. Vælg den tag, der passer bedst til din bedrift og dine ønsker og mål.

Qwes ISO ID

Identifikation er afgørende for automatiseret malkning

Qwes ISO ID er en tag, der er skabt specielt til identifikation. Det betyder, at hver ko identificeres og genkendes i robotten og alle øvrige ydre Lely-enheder, der kræver identifikation. Det er den mest basale tag-type i vores portefølje.

Qwes ISO LD

For at sikre perfekt insemineringstiming!

Med den Qwes LD sker ISO-identifikation inde i robotten, mens brunstaktiviteterne fjernudlæses af en antenne. Nakkebevægelser, der indikerer brunst, såsom snusen og hvilen med hagen, detekteres uden besvær af ISO LD. Dag og nat. Dataet gøres omgående tilgængeligt (RealTime) via langdistance-dataoverførsel. Antennen modtager udlæsningssignalerne op til 75 m væk.

Qwes ISO LD Plus

Måler brunst og sundhed hos den enkelte ko og på besætningsniveau

Qwes ISO-LD Plus-taggen giver dig ISO-identifikation og brunstregistrering og sender samtidig sundhedsnotifikationer baseret på parametre såsom aktivitet/inaktivitet, ædetid og drøvtygning både for den enkelte ko og for besætningen som helhed. Dataet gøres omgående tilgængeligt (RealTime) via langdistance-dataoverførsel. Antennen modtager udlæsningssignaler på op til 75 meters afstand.

Qwes HR-LDn

Kombination af drøvtygningsdata og andre sensorer: det bedste grundlag for reproduktion

Udover genkendelse giver denne mulighed information om drøvtygningsaktivitet, overordnet aktivitet og de individuelle køers sundhedsstatus, såvel som status for besætningen i det hele taget. Data fjernoverføres via radiofrekvens. Du kan således overvåge dine malkekøer, kvier og goldkøer døgnet rundt.

Qwes ISO LD-Smart

Overvågning i realtid af koens lokation, afgræsning og drøvtygning med henblik på brunst og sundhedspleje

Udover at måle aktivitet og afgræsning, giver denne tag data om den enkelte kos drøvtygningsadfærd. Den giver dig indsigt i det bedste tidspunkt at inseminere den enkelte ko på og viser koens aktuelle sundhedstilstand. Taggen kan også forsynes med ekstrafunktionen Lely CowLocator, som gør det lettere og hurtigere at tage sig af køer, der kræver opmærksomhed eller inddrivning.

Service uden lige

Spørgsmål til finansiering? Vi giver dig med glæde hjælp og rådgivning.

Du har support døgnet rundt, uanset hvad dag eller tidspunkt, det er.

Når staldudstyret fungerer, kommer vi også for at optimere det yderligere.

Lely Qwes går godt i spænd med

Malkning

Det kræver tid og omsorg at producere mælk af høj kvalitet. Det kræver sunde og glade køer. Det kræver de rette valg. Valg, som passer til dig og dine mål. Det hjælper vores automatiske malkeløsninger dig med.

Top