Fordele

Bæredygtig mælkeproduktion

Lely Sphere er en miljøteknologisk løsning til gødningshåndtering, der adskiller næringsstoffer og skaber værdi af udledninger. Systemet adskiller gødning og urin og omdanner kvælstofudledning til værdifulde gødningsstoffer. Disse gødningsstoffer kan du bruge til præcisionsgødning. På denne måde kan du nærme dig et lukket mineralkredsløb og forbedre staldens klima.

Opsamling og konvertering af ammoniakfordampning

Enzymer i gødningen omdanner urinens urinstoffer til ammoniak, som fordamper i løbet af få timer. Ethvert ammoniakudslip, der opsamles og recirkuleres til kvælstofgødning, kan mindske dit behov for indkøbte gødningsmidler. Test i stalde viser, at det er muligt at reducere ammoniakudledningen med 70 % i forhold til officielle standarder. Det betyder, at du kan "høste" fra 10 kg til 20 kg kvælstof pr. ko om året.

Sådan fungerer systemet

Lely Sphere-systemet separerer tre næringsstoffer. Den kaliumholdige urin, afføringen med organisk kvælstof og fosfat samt mineralsk kvælstof af gødningskvalitet i filtersystemets sure opløsning. Du kan bruge hver gødningstype til at gøde jorden og afgrøderne optimalt – nøjagtigt hvor og hvornår der er behov for det.

Et sundere og mere sikkert staldmiljø

Luften i stalden bliver renere og mere frisk, da den naturlige udluftning opretholdes, og dørene ud til marken kan stå åbne. Lely Sphere udtrækker gyllegasserne. Det gør luften sundere, og stalden mere sikker, da der ikke ophobes gasser under gulvet. Desuden sørger gødningsskraberen for et hygiejnisk miljø ved hyppigt at rengøre hele gulvet. Det forebygger hygiejnerelaterede klovproblemer og yversygdomme.

Få en demonstration

Error loading the form

An error occured loading the form. This can be caused by content blocking features of your browser or network.

Tak

Klik her for at downloade filen

Download brochuren
Få vejledning hos et Lely Center
Udnyt fordampningen, gød med præcision
#Lely Sphere

Præstation

En investering, der forbereder din bedrift til fremtiden

Lad en lokal forhandler rådgive dig

* Her er vores kunders gennemsnitstal

70%

konvertering af ammoniakudslip*

Lad en lokal forhandler rådgive dig

* Her er vores kunders gennemsnitstal

Lely Sphere består af følgende dele

Lely Sphere separationsgulv

Et gulv, der holder urin og gødning adskilt

Separationsstrimler lukker det eksisterende spaltegulv. Disse strimler af rustfrit stål er perforerede, så urin og luft kan trænge ned i graven. Gødningen bliver liggende på gulvet. Dette er som det første med til at reducere ammoniakudledningen, da urinstoffet begynder at blive nedbrudt, så snart koen urinerer.

Lely Discovery 120 Collector

En revolutionær gødningsskraber til faste gulve

Discovery Collector er specifikt udviklet til stalde med faste gulve. Den fungerer på en revolutionær og alsidig måde i forhold til traditionelle gødningsskrabere. Collector skraber nemlig ikke gødningen – den suger den op. Det gør ophobning af gødning – som køerne står i – til en saga blot.

Lely Sphere N-Capture

En enhed, der opfanger ammoniak fra stald og gyllekanal

N-Capture skaber undertryk i gyllekanalen ved at ekstrahere luften og gyllegasserne, der ophobes under og over gulvet. Inden luften udledes, passerer den igennem et filter i N-Capture. Dette filter udtrækker luftens kvælstof ved hjælp af en sur opløsning.

Syrer til Lely Sphere

Opfang kvælstof med svovl- eller salpetersyre

N-Capture virker med svovl- eller salpetersyre. Begge syrer er effektive, men har forskellige gødningsværdier. Disse syrer leveres i sikre, dobbeltvæggede Varibox-kasser. Systemet giver automatisk signal, når det er ved at være tomt. Dermed kan leverandøren installere en ny Varibox i god tid.

Silo til Lely Sphere

Brug recirkulering af næringsstoffer til at dække dine afgrøders behov

Når den sure opløsning er mættet, opbevares ammoniumnitratet eller ammoniumsulfatet i gødningssiloen. Disse recirkulerede næringsstoffer kan du bruge med meget større præcision til at gøde dine afgrøder med. Desuden giver recirkulerede næringsstoffer meget mindre udledning end gyllespredning.

Sådan virker det
#Lely Sphere

Service uden lige

Spørgsmål til finansiering? Vi giver dig med glæde hjælp og rådgivning.

Du har support døgnet rundt, uanset hvad dag eller tidspunkt, det er.

Når staldudstyret fungerer, kommer vi også for at optimere det yderligere.

Lignende produkter

Lely Consumables

Syrer til produktion af recirkulerede næringsstoffer

Luft og gødningsgasser passerer igennem en filterpakke med strukturblokke, som gennemdryppes af en sur væske. Ammoniakken i luften reagerer med svovl- eller salpetersyren og opløses i væsken som ammoniumsulfat eller ammoniumnitrat. Værdien af disse recirkulerede næringsstoffer dækker udgifterne til N-Captures forbrug af syrer, elektricitet og vand.

Mere om Lely Consumables

Lely Sphere fungerer godt med

Lely Discovery 120 Collector

En revolutionær gødningsskraber til faste staldgulve

Discovery Collector-robotten er specifikt udviklet til stalde med faste gulve, og den løser gødningsproblemet på en ganske revolutionær måde sammenlignet med traditionelle staldskrabere. Collector skraber ikke gødningen – den suger den op. Det gør ophobning af gødning – som køerne står i – til en saga blot.

Lely Grazeway

Selektionsboks til effektiv afgræsning

Lely Sphere og afgræsning går hånd i hånd. Lely Grazeway-selektionsboksen støtter effektiv afgræsning. Koen bestemmer, om hun vil gå ud. Grazeway viser, om det er muligt, eller om koen skal malkes først.

Stald og pleje

Et dyrevenligt og produktivt miljø bidrager til optimal kosundhed og velvære. Det forlænger også laktationscyklussen. Du forbedrer ikke kun køernes sundhed ved at vælge det bedste og mest bekvemme design med de rette ressourcer til stalden. Mælkeydelsen stiger også, og udgifterne falder.

Top