Udledninger er også skadelige for miljøet. Det er grunden til, at internationale miljøaftaler sætter øvre grænser for de udledninger, der kan frigives til atmosfæren. Disse øvre grænser vil med tiden påvirke den fremtidige udvikling for mælkeproduktioner i hele verden. Derfor bliver reduktion af ammoniakudslip vigtigere og vigtigere for mælkeproduktionens fremtid.

Ammoniak frigives fra naturens hånd hurtigt, efter koen urinerer. Enzymer i husdyrgødningen fremskynder denne naturlige proces. Heldigvis kan dette tab konverteres til værdi ved at kontrollere det miljø, hvor tabet opstår. Lely Sphere reducerer ammoniakken og recirkulerer næringsstoffer.

Gulvet fungerer som en omvendt emhætte

Da gulvet er næsten lukket, kan der skabes undertryk i gyllekanalen. Det forhindrer ammoniakken i at stige fra graven op i stalden. Undertrykket suger også luft fra stalden ned i graven. Den lille mængde ammoniak, der dannes over gulvet, trækkes derfor ned igennem de perforerede separationsstrimler. Gulvet fungerer som en omvendt emhætte og kræver mindre ventilationskapacitet i forhold til mange andre luftrensningsløsninger.

Lely Sphere N-Capture installeres på kanalen uden for stalden. På den måde kan Lely Sphere bruges i mange eksisterende stalde. N-Capture danner en ventilationsstrøm, der leder luften fra gyllekanalen og stalden igennem N-Captures filterpakke. Luftstrømmen under spalterne fremmer frigivelsen af ammoniak i gyllekanalen, så du kan indfange yderligere kvælstof.

Lely Discovery 120 Collector samler gødningen op og deponerer den på opsamlingsstedet. Opsamlingsstedet er forsynet med en hævert, der bevarer undertrykket i graven. Du kan vælge at opbevare gødningen adskilt fra urinen. Det giver dig yderligere muligheder for at udnytte de forskellige næringsstoffer optimalt. I så fald skal det blandes hyppigt.

Stald og pleje

Et dyrevenligt og produktivt miljø bidrager til optimal kosundhed og velvære. Det forlænger også laktationscyklussen. Du forbedrer ikke kun køernes sundhed ved at vælge det bedste og mest bekvemme design med de rette ressourcer til stalden. Mælkeydelsen stiger også, og udgifterne falder.

Top