10 år med Vector takket være vores test- og valideringskunder!

Lely installerede de første Vector-systemer på mælkeproduktioner tilbage i 2011. Familien Overbeek i Benschop, Holland, driver en af disse gårde og havde allerede vist interesse for automatisk malkning og fodring, da de byggede en ny stald til deres malkekøer. Til at begynde med nøjedes familien med Astronaut A3 Next til automatisk malkning, men gik siden over til Lely Vector for også at få automatisk fodring. Keers og Sjors Overbeek havde allerede brugt automatisk fodring på deres gamle bedrift, men det var med et skinnesystem. Vector gav dem meget mere fleksibilitet.

12. april 2021

Nyheder

Page section

"Testgårde fungerer som en vigtig sparringspartner for os med hensyn til produktforbedringer," siger Teus de Jong, Senior Barn & Feeding Product Manager hos Lely. 

Det er ikke nok kun at teste vores produkter på værkstedet: Det er afgørende, at de også afprøves og valideres i praksis. Den proces er ikke altid ligetil, da første fase tit indebærer nogle opstartsproblemer. Hver mælkeproduktion har sine specifikke forhold, som robotterne skal rettes ind efter. Teus de Jong udtaler: "Vores Lely-testkunder fortjener respekt og anerkendelse. De skal være tålmodige og kunne tåle modgang. Nogle gange kan processen gå i stå, eller vi kan bede landmanden om at gøre en ekstra anstrengelse.

Overbeek_10_jaar_Lely_Vector (9).jpg

Vi lærte meget af familien Overbeek på grund af forholdene i deres stald og det foder, de bruger. For eksempel har stalden elektriske døre, et smalt foderbord og en endnu smallere tværgang. Blandings- og foderrobotten Lely Vector skulle kunne køre korte ture og navigere pålideligt og sikkert under de forhold. Samtidig skulle vi forebygge, at foder samlede sig under skørtet, og at køerne satte systemet i stå. Alt i alt gav det nye udfordringer, som vi løste ved at gøre softwaren endnu smartere. 

Ensilageblokkene var også meget kompakte, og af og til var græsensilagen meget tør. I begyndelsen var det svært for fodergrabben at få fat i foderet, og snittesystemet brød regelmæssigt sammen. Det tilskyndede os til at udvikle den nye fodergrab, hvor optrækningssystemet blev lavet helt om. 

Den tørre ensilage gav også problemer i forbindelse med blanding, så på det tidspunkt var det nødvendigt at tilføje flydende biprodukter til rationen for at få et godt resultat. Vores Farm Management-hold lærte også en del i den sammenhæng. Tilføjelsen af flydende biprodukter var noget helt nyt og havde aldrig været prøvet på andre testgårde, men nu anvendes det i hele verden. Alt i alt lærte vi utrolig meget i løbet af denne første testperiode med familien Overbeek. Overbeek-familien var testkunde for Lely fra 2011 til 2013, hvorefter de også validerede produkter for os. Validering er det sidste trin i udviklingsprocessen, inden forbedringer indarbejdes i produktet som standard. Her tester vi, om vores forbedringer holder vand i forskellige situationer. Vi validerede for eksempel med succes den hurtigere motor til sneglen hos familien Overbeek.

Overbeek_10_jaar_Lely_Vector (1).jpg

I de sidste 10 år har familien Overbeek ydet et enormt bidrag til udviklingen af konceptet. Samarbejdet har altid været behageligt, og familien har også fungeret som en vigtig ambassadør for automatisk fordring med Lely Vector. I den sammenhæng er familien Overbeek et godt eksempel på farming innovators og har uden tvivl hjulpet os til at levere mere end 1000 Vector-systemer i hele verden. 

Kees, Sjors og familien fortjener derfor en stor hyldest, og det samme gør alle Lelys øvrige test- og valideringsgårde.

Læs flere artikler

Top