Innovatie

Innovation er rygraden i vores virksomhed. Grundlæggerne Cornelis og Arij van der Lely begyndte i en meget tidlig alder at udvikle koncepter, der kunne lette mælkeproducenternes arbejdsbyrde. Lige siden vores grundlæggelse i 1948 har vi introduceret en række banebrydende produkter på markedet. De har ændret landbrugssektorens ansigt.

Yellow Revolutions

2014_yellow revolution CB.JPG
Vores bestræbelser på at hjælpe landmænd har ført til et antal innovative produkter. Lige i begyndelsen, i 1948, kom Lely frem med fingerhjulsriven. Den blev ti år senere fulgt op med gødningssprederen. Vores spredere med patenterede krogformede rivetænder bruges og produceres stadig over hele verden. Det store gennembrug kom i 1992 med introduktionen af vores automatiske malkesystem, Lely Astronaut. Det betød ikke blot en ny måde at malke på, men en ny måde at arbejde på. En revolution inden for mælkeproduktion.

Vi hjælper vores kunder til at blive de bedste inden for bæredygtig produktion af mælk og kød med innovative koncepter til brug i stalden.

Når vi introducerer et produkt på markedet, som repræsenterer et gennembrud inden for landbrug, kalder vi det for en ‘Yellow Revolution’. Konceptet Yellow Revolution blev iværksat i 2005. Siden da har vi lanceret ni Yellow Revolutions.

Vores eget patentkontor

Beskyttelse af intellektuelle rettigheder er uløseligt forbundet med kreativitet og udvikling af nye idéer. I 2022 nåede vi op på 1500 aktive patenter under vores navn, og vi er blandt Hollands ti mest ansøgende virksomheder, hvad patenter angår. På dette område er Lely én af frontløberne blandt store internationale virksomheder og forskningsinstitutioner med et anseeligt patentantal.

Fremtiden

Kun ved at tænke uden for de traditionelle idéers verden kan vi hos Lely fortsat støtte vores kunder i de valg, de træffer for at nå deres mål. Nu og i fremtiden. Automatisering og stor data dominerer i stadig stigende grad fremtiden for landbrugssektoren.

Ved at forbinde denne data sikrer man, at information om resultater og køernes sundhed er tilgængeligt døgnet rundt. Lely T4C-ledelsessystemet, som er en del af vores automatiske malke- og fodringssystemer, er første led i indsamlingen af denne data.

Målet er i sidste ende at sammenkoble al tilgængelig data om malkning, fodring og avl. Det giver landmænd mulighed for at træffe rigtige beslutninger og arbejde (endnu mere) effektivt. At føre os nærmere en bæredygtig, rentabel og fornøjelig fremtid for landbrugssektoren.

Hvorfor Lely?

Landmænd over hele verden træffer beslutninger vedrørende opsætning og ledelse af deres bedrifter. Hver dag hjælper vi dem til at træffe de bedste valg for deres egen og bedriftens skyld. Det gør vi ved at tilbyde rådgivning og innovative løsninger, som bidrager til en effektiv driftsledelse. For en bæredygtig produktion af mælk og kød. Nu og i fremtiden.

Top