Vores vision

At skabe en bæredygtig, rentabel og fornøjelig fremtid for landbrugssektoren

Landbruget er en dynamisk sektor, som spiller en afgørende rolle: at brødføde en voksende befolkning. I år 2050 er der ni milliarder munde at mætte. Det betyder, at verden skal producere 70 % mere mad.

Det er imidlertid ikke blot verdens befolkning, som vokser. De gennemsnitlige velstandsniveauer er også stigende, og det øger efterspørgslen på f.eks. mere proteinholdige mælkeprodukter. Øget fødevareproduktion kræver effektivt landbrug. Kvaliteten skal også opretholdes på en bæredygtig og innovativ måde.

Det er den udfordring, som vores kunder - mælkeproducenter og entreprenører inden for landbruget - står overfor hver dag. Samtidig er miljøet, som de arbejder inden for, under konstant forandring. Det betyder, at det at skabe en bæredygtig, rentabel og fornøjelig fremtid er en fortsat proces snarere end et endeligt faktum.

Hver dag hjælper vi vores kunder over hele verden til at træffe valg vedrørende opsætning og ledelse af deres bedrifter. Kunder, som træffer deres egne smarte landbrugsvalg. Lely hjælper ved at give rådgivning og innovative løsninger, som passer ind i og bidrager til en effektiv bedriftsledelse. Nutid og fremtid.

Vores mission

At inspirere folk til at skabe innovative løsninger, som hjælper vores kunder til at blive de bedste inden for foderhøst, mælkeproduktion og energianvendelse

For at håndtere nutidens virkelighed og fremtidens udfordringer ser vi vores vigtigste opgave som det at levere løsninger, som hjælper vores kunder til at blive de bedste inden for mælke- og kødproduktion, foderhøst og strømproduktion.

Det gør vi ved fortsat at inspirere og motivere vores medarbejdere til at skabe nye og innovative koncepter. Idéer og løsninger, som gør livet lettere for landmænd og maskinstationer, gør deres virksomhed mere succesrig og åbner en lys fremtid for dem.

Bæredygtighed og innovation er vores nøgleord. Svaret på nutidens spørgsmål er at behandle mennesker, dyr og miljø ansvarligt, mens fremtidens muligheder imødekommes. At føre os nærmere en bæredygtig, rentabel og fornøjelig fremtid for landbrugssektoren.

Vores kunders valgfrihed er det grundlag, vores vision og mission bygger på. Hos Lely er det kundens ønsker og behov, som dikterer, hvordan vi støtter og hjælper dem.

Se vores virksomhedsvideo

Hvorfor Lely?

Landmænd over hele verden træffer valg vedrørende opsætning og ledelse af deres bedrifter. Hver dag hjælper vi dem til at træffe de bedste valg for deres egen og bedriftens skyld. Det gør vi ved at tilbyde rådgivning og innovative løsninger, som bidrager til en effektiv driftsledelse. For en bæredygtig mælke- og kødproduktion, foderhøst og strømproduktion. Nutid og fremtid.

Top

Lely's websted bruger cookies. Flere oplysninger på denne side Luk