Vores vision

Landbruget er en dynamisk sektor, som spiller en afgørende rolle: at brødføde en voksende befolkning. I år 2050 er der ni milliarder munde at mætte. Det betyder, at verden skal producere 70 % mere mad. Øget fødevareproduktion kræver effektivt landbrug. Kvaliteten skal også opretholdes på en bæredygtig og innovativ måde. Med respekt for mennesker og dyr.

"En bæredygtig, rentabel og fornøjelig fremtid i landbruget."

Samtidig er miljøet, som vores kunder arbejder inden for, under konstant forandring. Det betyder, at det at skabe en bæredygtig, rentabel og fornøjelig fremtid er en fortsat proces snarere end et endeligt faktum.

Hver dag hjælper vi vores kunder over hele verden til at træffe valg vedrørende opsætning og ledelse af deres bedrifter. Lely hjælper ved at give rådgivning og innovative løsninger, som passer ind i og bidrager til en effektiv bedriftsledelse. Nutid og fremtid.

Vores mission

For at håndtere nutidens virkelighed og fremtidens udfordringer, ser vi vores vigtigste opgave som det at levere løsninger, som hjælper vores kunder til at blive de bedste inden for mælke- og kødproduktion.

"At skabe innovative løsninger, som hjælper vores kunder til at blive dygtige mælkeproducenter for at kunne brødføde verden på en bæredygtig måde."

Det gør vi ved fortsat at inspirere og motivere vores medarbejdere til at skabe nye og innovative koncepter. Idéer og løsninger, som gør livet lettere for landmænd og maskinstationer, gør deres virksomhed mere succesrig og åbner en lys fremtid for dem.

Bæredygtighed og innovation er vores nøgleord. Svaret på nutidens spørgsmål er at behandle mennesker, dyr og miljø ansvarligt, mens fremtidens muligheder imødekommes. At føre os nærmere en bæredygtig, rentabel og fornøjelig fremtid for landbrugssektoren.

FOTF-DK.jpg

Fremtidens bedrift 2035

Verden omkring os forandres i hurtigt tempo. Verdensbefolkningen vokser støt, og det forventes, at der sker en stigning i efterspørgslen på fødevarer på 50-70 % inden 2050. Folk forventer, at landmænd producerer mælkeprodukter på en stadig mere bæredygtig måde, og stiller større krav til indsigt i, hvor deres fødevarer kommer fra, og hvordan de produceres. Samtidig er landmænd genstand for ophedede debatter verden over på grund af skærpede regler.

Disse ændrede forhold er vores virkelighed. Fremtidens bedrift handler om at skabe en bedrift, der er fuldt ud acceptabelt for samfund, landmænd og dyr. Hvor landbruget handler om landmænd og hans eller hendes rolle i samfundet og den måde, hvorpå han eller hun opfattes af samfundet. Fremtidens landbrug handler om fokus på landmanden.

Indflydelsesområder

Miljøet forandres, men vores mål er uændret: "At gøre landmandens liv lettere." Vi fortsætter vores innovative tilgang og vil bidrage til løsninger på mælkeproduktionens store udfordringer. Vi vil innovere i forhold til fem temaer, der er væsentlige for fremtidens bedrift. 

Forbrugere, politikere, medier, miljø- og dyreværnsorganisationer kræver i stigende grad, at fødevarer produceres på en anden måde. Lely kan og vil bidrage til denne forandring. For fremtidens bedrift, som vi ser den i 2035, er følgende innovationstemaer centrale.

 

Impact areas

Dyrevelfærd

Samfundet kræver større fremskridt i forhold til dyrevelfærd. For at opnå det må vi fortsætte med at arbejde hårdt med innovationerne. Vores princip om fri kotrafik lader køerne leve deres liv på den mest naturlige måde. Automatiseret malkning og fodring bidrager hertil. Afgræsning og tidlig registrering af mulige sygdomme bidrager til køernes vedfærd. Men der skal mere til.

Forbedret miljø

Vi må fortsat udfordre os selv i forhold til, hvordan vi kan reducere mælkeproduktionens miljøpåvirkning og bevæge os hurtigere mod et recirkulerende landbrug. Ikke kun i forhold til kvælstofudledning, men også metanudledning, vandkvalitet, energiforbrug, jordbundssundhed og biodiversitet. Vi må innovere intensivt for at håndtere disse udfordringer.

Bæredygtige og næringsrige mælkeprodukter

Mælk er en enestående væske, der passer til en sund kost med over 400 bestanddele. Målet med fremtidens bedrift er at producere bæredygtige, sporbare mælkeprodukter af høj kvalitet. Det indebærer for eksempel et fokus på køernes genetik og kost for at skabe den bedste smag og næringsprofil. På den måde kan koen udfolde sin kernekompetence, nemlig at omdanne foder til en næringsrig fødevare.

Forbrugerne

Forbrugere bliver mere og mere kritiske omkring landbruget, og forbrugernes rolle får stadig større betydning. Udfordringen er at bringe landmand og forbruger tættere sammen. Forbrugerne kræver større gennemsigtighed, men samtidig er de mindre og mindre bekendt med, hvad der sker på en gård. Det er en direkte effekt af urbaniseringen. At tilbyde større gennemsigtighed i kæden kræver (meget) mere arbejde.

Succesfuld forretningsmodel

Landmænd har ikke et job, men en livsstil. Det bør de belønnes for. Vi vil støtte landmænd i at få en økonomisk sund bedrift – med en fornuftig forretningsmodel. En bedrift, der ikke kun producerer mad, men som også har social relevans, og dermed anerkendes og accepteres af forbrugerne. En bedrift, der ikke kun giver os mad på tallerkenen, men som også giver mad på landmandens tallerken.

Hvorfor Lely?

Landmænd over hele verden træffer beslutninger vedrørende opsætning og ledelse af deres bedrifter. Hver dag hjælper vi dem til at træffe de bedste valg for deres egen og bedriftens skyld. Det gør vi ved at tilbyde rådgivning og innovative løsninger, som bidrager til en effektiv driftsledelse. For en bæredygtig produktion af mælk og kød. Nu og i fremtiden.

Top