Vores vision

Landbruget er en dynamisk sektor, som spiller en afgørende rolle: at brødføde en voksende befolkning. I år 2050 er der ni milliarder munde at mætte. Det betyder, at verden skal producere 70 % mere mad. Øget fødevareproduktion kræver effektivt landbrug. Kvaliteten skal også opretholdes på en bæredygtig og innovativ måde. Med respekt for mennesker og dyr.

"En bæredygtig, rentabel og fornøjelig fremtid i landbruget."

Samtidig er miljøet, som vores kunder arbejder inden for, under konstant forandring. Det betyder, at det at skabe en bæredygtig, rentabel og fornøjelig fremtid er en fortsat proces snarere end et endeligt faktum.

Hver dag hjælper vi vores kunder over hele verden til at træffe valg vedrørende opsætning og ledelse af deres bedrifter. Lely hjælper ved at give rådgivning og innovative løsninger, som passer ind i og bidrager til en effektiv bedriftsledelse. Nutid og fremtid.

Lely Future Farm Vision - Danish

Vores mission

For at håndtere nutidens virkelighed og fremtidens udfordringer, ser vi vores vigtigste opgave som det at levere løsninger, som hjælper vores kunder til at blive de bedste inden for mælke- og kødproduktion.

"At skabe innovative løsninger, som hjælper vores kunder til at blive dygtige mælkeproducenter for at kunne brødføde verden på en bæredygtig måde."

Det gør vi ved fortsat at inspirere og motivere vores medarbejdere til at skabe nye og innovative koncepter. Idéer og løsninger, som gør livet lettere for landmænd og maskinstationer, gør deres virksomhed mere succesrig og åbner en lys fremtid for dem.

Bæredygtighed og innovation er vores nøgleord. Svaret på nutidens spørgsmål er at behandle mennesker, dyr og miljø ansvarligt, mens fremtidens muligheder imødekommes. At føre os nærmere en bæredygtig, rentabel og fornøjelig fremtid for landbrugssektoren.

Introduction

Verden har brug for landmænd. Nu og i fremtiden. Og landmænd fortjener en fornøjelig, bæredygtig og rentabel fremtid inden for landbruget. En lys fremtid, hvor de kan træffe de valg, der skal træffes for at realisere deres drømme og ambitioner.

Med vores fremtidige bedrift mener vi at bidrage til den fremtid. Fremtidens bedrift er fuldstændig automatiseret og består af integrerede løsninger, der kører i døgndrift. Bedriften har koen i centrum, rutinemæssige opgaver er automatiserede, og landmændene kan fokusere på de ting, der virkelig betyder noget for dem. Lad os guide dig igennem vores bedrift for fremtiden og engagere dig i vores vision for et fremtidssikret, bæredygtigt, fornøjeligt og rentabelt landbrug.

Lely Farm of the Future - DA

Hvorfor Lely?

Landmænd over hele verden træffer beslutninger vedrørende opsætning og ledelse af deres bedrifter. Hver dag hjælper vi dem til at træffe de bedste valg for deres egen og bedriftens skyld. Det gør vi ved at tilbyde rådgivning og innovative løsninger, som bidrager til en effektiv driftsledelse. For en bæredygtig produktion af mælk og kød. Nu og i fremtiden.

Top