Vores vision

En bæredygtig, rentabel og fornøjelig fremtid i landbruget

Landbruget er en dynamisk sektor, som spiller en afgørende rolle: at brødføde en voksende befolkning. I år 2050 er der ni milliarder munde at mætte. Det betyder, at verden skal producere 70 % mere mad. Øget fødevareproduktion kræver effektivt landbrug. Kvaliteten skal også opretholdes på en bæredygtig og innovativ måde. Med respekt for mennesker og dyr.

Samtidig er miljøet, som vores kunder - mælkeproducenter og maskinstationer - arbejder inden for, under konstant forandring. Det betyder, at det at skabe en bæredygtig, rentabel og fornøjelig fremtid er en fortsat proces snarere end et endeligt faktum.

Hver dag hjælper vi vores kunder over hele verden til at træffe valg vedrørende opsætning og ledelse af deres bedrifter. Lely hjælper ved at give rådgivning og innovative løsninger, som passer ind i og bidrager til en effektiv bedriftsledelse. Nutid og fremtid.

Vores mission

At skabe innovative løsninger, som hjælper vores kunder til at blive dygtige mælkeproducenter for at kunne brødføde verden på en bæredygtig måde

For at håndtere nutidens virkelighed og fremtidens udfordringer, ser vi vores vigtigste opgave som det at levere løsninger, som hjælper vores kunder til at blive de bedste inden for mælke- og kødproduktion.

Det gør vi ved fortsat at inspirere og motivere vores medarbejdere til at skabe nye og innovative koncepter. Idéer og løsninger, som gør livet lettere for landmænd og maskinstationer, gør deres virksomhed mere succesrig og åbner en lys fremtid for dem.

Bæredygtighed og innovation er vores nøgleord. Svaret på nutidens spørgsmål er at behandle mennesker, dyr og miljø ansvarligt, mens fremtidens muligheder imødekommes. At føre os nærmere en bæredygtig, rentabel og fornøjelig fremtid for landbrugssektoren.

Vores kunders valgfrihed er det grundlag, vores vision og mission bygger på. Hos Lely er det kundens ønsker og behov, som dikterer, hvordan vi støtter og hjælper dem.

En sund fremtid

I de seneste årtier har mælkeproduktionen taget adskillige nye teknologier til sig. I fællesskab har vi hilst skelsættende ændringer velkomne, såsom indførelsen af malkerobotten og avanceret software, der giver indsigt i den enkelte kos velbefindende. Koens naturlige adfærd har været udgangspunktet for disse resultater.

Hos Lely tror vi på, at der er utallige muligheder for at øge bedriftens effektivitet, mens dyr og miljø samtidig behandles ansvarligt. For eksempel ved endnu mere nøjagtige målinger og direkte koblinger mellem hardware og software.

Som en familiedrevet virksomhed ser vi det som vores pligt at arbejde mod en bæredygtig og fornøjelig fremtid for landbrugssektoren over hele verden. Med innovative, nye idéer og forbedringer. Med respekt for mennesker og dyr. For en sund fremtid.

Se vores virksomhedsvideo

Hvorfor Lely?

Landmænd over hele verden træffer beslutninger vedrørende opsætning og ledelse af deres bedrifter. Hver dag hjælper vi dem til at træffe de bedste valg for deres egen og bedriftens skyld. Det gør vi ved at tilbyde rådgivning og innovative løsninger, som bidrager til en effektiv driftsledelse. For en bæredygtig produktion af mælk og kød. Nu og i fremtiden.

Top