Lely lancerer staldsystem til miljøteknologisk værdiskabelse ud fra gødning

Omkring 70 % mindre ammoniakfordampning

Maassluis, Holland, 6. oktober 2020 – Lely præsenterer et nyt staldsystem, der adskiller næringsstoffer og omdanner fordampning til værdi: Lely Sphere. Systemet adskiller gødning og urin, omdanner kvælstofudledningen og skaber tre værdifulde gødningsstoffer. Mælkeproducenter kan bruge disse adskilte gødningsstoffer til præcisionsgødning. Det mindsker tabet i bedriftens næringsstofkredsløb, reducerer kvælstofudledningen og giver et sundere klima i stalden.

6. oktober 2020

Press

Page section

Systemet lanceredes i dag under Lely Future Farm Days. "Lely Sphere er designet til at hjælpe mælkeproducenter med at udnytte husdyrgødningens værdifulde næringsstoffer maksimalt og dermed fremme afgrødernes vækst," siger Korstiaan Blokland, Head of Innovations hos Lely. "Denne praktiske løsning, der er nem at indføre, er en del af overgangen til en mere bæredygtig mælkeproduktion."

Næringsstofkredsløb med mindre tab

For mælkeproducenter er det af stigende betydning at mindske tabet i næringsstofkredsløbet, da det forbedrer den sociale accept og landbrugets bæredygtighed. Næringsstoffer forlader bedriften i form af mælk og kød samt via gødningens bortskaffelse og fordampning. Ved at udnytte husdyrgødningens næringsstoffer bedre og omdanne fordampningstab til værdi, mindskes mineraltabet og dermed behovet for indkøb af gødningsstoffer.

Sådan fungerer Lely Sphere

Sphere-systemet består af flere enkle og letanvendelige dele. For det første adskilles gødning og urin omgående. Urinen flyder igennem drænhullerne ned i gyllekanalen, mens gødningen bliver liggende ovenpå. Det er det første skridt til at begrænse fordampning, da det giver mindre ammoniak i stalden, når adskillelsen sker ved kilden. Lely Sphere N-Capture skaber et undertryk i gyllekanalen, som udtrækker de gyllegasser, der dannes under og umiddelbart over staldgulvet. Det gælder også den ammoniak, der dannes på gangarealet og i gødningskanalen. Filteret i N-Capture opsamler ammoniakken og omdanner den til gødningsstoffer ved hjælp af syre. Mobilskraberen Discovery Collector suger regelmæssigt gødningen op fra gulvet, holder gulvet rent og transporterer gødningen til et udvalgt tømningssted.

Optimal gødning af afgrøder

Lely Sphere-systemet skaber tre typer gødning:

  • mineralsk kvælstof af samme kvalitet som mineralgødning fra det spildevand, der dannes af N-Capture:
  • fosfat og organisk kvælstof fra gødningen
  • kalium fra urinen i kanalen.

Kvægavlere kan bruge præcis den type gødning, som jord og afgrøder kræver på nøjagtig rette tid og sted. Som en ekstra bonus skaber det mindre udledning, når det spredes på markerne.

De tre typer gødning giver kvægavlere mulighed for bedre at imødekomme markernes og afgrødernes behov. Dette er blot begyndelsen for Sphere-systemet, da Lely løbende udforsker muligheder for at få endnu mere værdi ud af husdyrgødningen og optimere præcisionsgødning.

Omkring 70 % mindre ammoniakfordampning

Officielle målinger på testbedrifter viser, at den samlede ammoniakfordampning fra staldene reduceres med ca. 70 %. Som et system til begrænsning af udledning skiller Lely Sphere sig også ud ved at genbruge kvælstof og dermed overflødiggøre kunstgødning. Praktiske tests viser, at der kan "høstes" fra 10-20 kg kvælstof pr. ko om året.

Sundere staldklima

Ved at adskille gødning og urin og ventilere gyllekanalen dannes der mindre ammoniak i stalden. Sikkerheden forbedres også, når disse skadelige gyllegasser trækkes ud af gyllekanalerne og ikke længere ophobes der. Det holder desuden luften i stalden friskere. Den naturlige udluftning i stalden opretholdes, og køerne kan frit gå ind og ud. Discovery Collector holder staldgulvet renere og forbedrer derved hygiejne og klovsundhed. Udover at omdanne gødning til værdi holder Lely Sphere staldklimaet sundt og sikkert for mennesker og dyr.

De næste skridt

Udviklingen af Lely Sphere begyndte i 2015. Systemerne har været i drift siden 2017 og kører nu på fire testbedrifter. Systemet har internationalt potentiale, men i første omgang fokuserer Lely på det hollandske marked.

I øjeblikket er ca. 60 % af de officielle målinger blevet gennemført, som kræves for at blive godkendt under Hollands bestemmelser for kvægdrifters ammoniakudledning (RAV). Det forventes, at denne officielle godkendelse som et innovativt staldsystem til forebyggelse af ammoniakfordampning, tildeles i tredje kvartal af 2021. Lely håber dernæst på at kunne gøre systemet tilgængeligt for flere mælkeproducenter i Holland.

Besøg www.lely.com/dk/sphere for flere oplysninger.

 

 

 

Top