Lely styrker sin vision for fremtiden med lanceringen af miljøteknologiske løsninger

Maassluis, Holland, 6. oktober 2020 – Under online-begivenheden Lely Future Farm Days, lancerede Lelys administrerende direktør André van Troost sin vision for fremtidens landbrugsbedrift. Leverandøren af robotteknologi og datamanagement har opnået vigtige resultater i de to år, der er gået, siden den introducerede sin vision for fremtidens bedrift, og præsenterer nu nye miljøteknologiske løsninger, der kan gøre denne bedrift til virkelighed.

6. oktober 2020

Press

Page section

Visionen om fremtidens bedrift drejer sig om kvæghold. Rutineprægede opgaver automatiseres, så mælkeproducenten kan koncentrere sig om ting, der er vigtige for ham eller hende. Bedrifter drives helt og alene af robotter og i døgndrift. Fremtidens bedrift beror på princippet om fri bevægelighed for køerne. Det baner vejen for naturlig adfærd og dermed trivsel.

Miljøteknologiske løsninger som garanti for fremtiden

Lely arbejder mod en fornøjelig, bæredygtig og rentabel fremtid inden for mælkeproduktion. Men netop denne fremtid er under stigende pres: "Vi lever i en verden under hurtig forandring, hvor befolkningstallet fortsat vokser," siger André van Troost, administrerende direktør i Lely . "Vi har desperat brug for landmænd, for vi forventer, at efterspørgslen på fødevarer stiger med 70 % inden 2050. Desuden får landbrugets miljøpåvirkninger mere og mere bevågenhed, og reglerne strammes. Mælkeproducenter må derfor ændre deres måde at arbejde på for at sikre deres fremtid."

Alle disse elementer indgår i visionen for fremtidens landbrugsbedrift, hvor miljøteknologien i mælkeproduktionen er blevet videreudviklet: Værdifulde næringsstoffer genbruges, spild begrænses, og udledning af skadelige substanser minimeres. I denne fremtid optimeres landbrugsbedrifter yderligere, og den tilgængelige data udnyttes på en smart måde til forebyggende vedligeholdelse.

Kort efter præsentationen af visionen om fremtidens bedrift i 2018 lancerede Lely sin Lely Orbiter. Med denne unikke mejerienhed kan mælken forarbejdes og tappes direkte på gården.

Ved dette års Lely Future Farm Days kunne Lely også stolt præsentere tre banebrydende innovationer, der yderligere afspejler virksomhedens engagement i fremtidens bedrift:

Lely Sphere: Et staldsystem, der reducerer ammoniakfordampning med 70 %

Lely præsenterer et nyt staldsystem, der adskiller næringsstoffer og omdanner fordampning til værdi: Lely Sphere. Systemet adskiller gødning og urin, ændrer kvælstofudledningen og skaber tre værdifulde gødningsstoffer. Mælkeproducenter kan bruge disse adskilte gødningsstoffer til præcisionsgødning. Det mindsker tabet i bedriftens næringsstofkredsløb, reducerer kvælstofudledningen og giver et sundere klima i stalden. Officielle målinger på testbedrifter viser, at den samlede ammoniakfordampning fra staldene reduceres med ca. 70 %. Som et system til begrænsning af udledning skiller Lely Sphere sig også ud ved at genbruge kvælstof og dermed overflødiggøre kunstgødning.

Gå til denne pressemeddelelse for flere oplysninger.
 

Lely Exos: Gennembrud inden for udnyttelsen af græsmarker

Lely Exos er en innovation, der bruger bedriftens egne ressourcer så effektivt som muligt. Dette elektriske køretøj slår, læsser og udfodrer græsset i stalden helt af sig selv. Exos leverer hyppige græsforsyninger døgnet rundt. Med denne løsning kan mælkeproducenter udnytte en stor del af deres marker til produktion af friskt foder. Dermed udnytter de næringsværdien i grovfoderet mere effektivt og kan således producere mere mælk ved hjælp af egne marker. Endnu en bonus ved dette system er færre udgifter til arbejde og foder. Erfaringer fra testbedrifter viser, at en mælkeproduktion kan imødekomme halvdelen af sit grovfoderbehov med friskt græs i hele vækstsæsonen fra tidligt forår til sent efterår. Der kan spares op til 2 eurocent pr. liter mælk.

Gå til denne pressemeddelelse for flere oplysninger.
 

Lely Horizon: Bruger de rigtige indsigter til mere effektivt arbejde 

Sidst men ikke mindst har Lely udviklet en ny platform til beslutningssupport: Lely Horizon. Horizon-programmet analyserer data og giver indsigter og proaktive forslag, som kan gøre landmandens liv lettere, besætningen sundere, og bedriften mere rentabel. Horizon erstatter det nuværende T4C-managementsystem. Det analyserer relevante data fra såvel Lelys robotter som bedriftens leverandører. Resultatet er nyttige oplysninger, der kan tilgås når som helst fra enhver enhed. Horizon giver landmænd redskaber til at arbejde mere effektivt og giver dem større kontrol, så de kan nå deres målsætning.

Gå til denne pressemeddelelse for flere oplysninger.

Top