Lely installerer Commodity-foderautomat på alle nye Lely Astronaut A5

Maassluis, Holland, marts 2021 – Lely indfører Commodity-foderautomaten som standardudstyr til malkerobotten Lely Astronaut, så det bliver muligt at fodre med ikke-pelleteret foder på alle maskiner. For to år siden blev Commodity-foderautomaten introduceret som ekstraudstyr, og bruges i øjeblikket på hundredvis af bedrifter med malkerobotter i hele verden.

30. marts 2021

Press

Page section

Malkerobotten er det ideelle sted at supplere PMR (den delvist blandede ration) ved foderbordet med individuelle rationer. Kraftfoderets smag er endnu et incitament for mange køer til at besøge malkerobotten. Lely tilbyder nu Commodity-foderautomaten som standardløsning, så det bliver muligt at spare på foderudgifterne.

Optimale rationer til en lavere pris

Ved at bruge løse fodermidler – såsom byg, havre, majs eller en kombination heraf – i stedet for det relativt dyre pillefoder, bliver det muligt at fodre mere økonomisk. Især for selvforsynende mælkeproduktioner kan denne løsning medføre væsentlige besparelser. Desuden bliver gården mindre afhængig af forarbejdningsvirksomheder og prisudsving.

Systemets drift afhænger af foderets tørstofindhold, partikelstørrelse og klæbrighed. Commodityfoderautomaten fås desuden som en opgradering, og kan nemt monteres på allerede installerede Lely Astronaut-robotter af typen A5 og A4 (i drift siden juli 2013). Opgraderingen er allerede tilgængelig hos Lely Center.

Top