Partnerskab mellem Lely og Konrad Pumpe GmbH

Doseringssystemer til Lely Vector styrker visionen om fleksibel fodring.

Lely og Konrad Pumpe GmbH, den innovative specialiserede virksomhed inden for anlægsteknik, går sammen ved at indgå i et officielt partnerskab. Fra oktober 2023 vil Lely tilføje Konrad Pumpe GmbH-doseringssystemerne til deres foder portefølje og distribuere dem via Lely Center-netværket. Dette giver Konrad Pumpe GmbH mulighed for at udvide sit forretningsområde, mens Lely gør det muligt for Lely Centrer at tilbyde deres landmænd nye muligheder i arbejdet med det automatiske fodringssystem Lely Vector. Partnerskabet er et resultat af tidligere samarbejde omkring installering af doseringssystemer.

2. oktober 2023

Press

Større fleksibilitet ved automatisk fodring

Fleksibel brug af Lely Vector

En af de vigtigste fordele ved Lely Vector-systemet er at tilbyde fleksibel fodring. Tilføjelsen af Konrad Pumpe GmbH doseringssystemer giver landmanden flere muligheder for påfyldning af Lely Vector foderrobotten. Doseringssystemet giver mulighed for at tilpasse foderstrategien til besætningen på enhver bedrift. Lely Centrer hjælper med at skabe en foderkøkken løsning, der passer optimalt til bedriftens individuelle fremtidige behov for vækst og udvidelse. "Da vi ser en øget interesse for automatisk fodring på større malkekvægsbedrifter, er vi nu i stand til at øge antallet af køer pr. foderkøkken med tilføjelsen af doseringssystemet," siger Jelmer Ham, Product Manager Feeding hos Lely. Han forklarer: "Når en kunde arbejder med en enkelt blande- og foderrobot (MFR), kan en anden MFR tilføjes for at øge kapaciteten i takt med bedriftens vækst og udvidelse. Med tilføjelsen af Konrad Pumpe GmbH doseringssystemer kan kapaciteten af Vector foderkøkkenet øges. Ved at tilføje doseringssystemet kan over 500 dyr fodres med en dobbelt MFR-opsætning."

Hybrid foderkøkken

Doseringssystemet er ideelt at sætte op, hvor en eller to fodertyper skal håndteres af et doseringssystem, og alle øvrige fodertyper vil blive håndteret af fodergrabben. På denne måde har foderkøkkenet en høj kapacitet, men er stadig fleksibelt til at håndtere mange forskellige fodertyper, som fodergrabben håndterer. Landmanden er ikke fastlåst til at fodre med et bestemt antal fodertyper og kan udnytte alle de fordele, som Lely Vector tilbyder. Præcisionsfodring med Lely Vector-systemet kan have en positiv indvirkning på besætningens sundhed og mælkeproduktion.

Først ind først ud

Doserings-teknologien tilpasser sig optimalt til fodringsstrategien på bedriften. Forskellige modeller og størrelser er tilgængelige for at kunne tilbyde den helt rigtige løsning til ethvert behov. Doseringssystemet tager foderet ud i bunden og dette skaber en først-ind først-ud arbejdsflow, som sikrer kvaliteten, da foderet ikke bliver blandet eller iltet under opbevaring. En fyldning af foderrobotten sker ved hjælp af en snegl monteret under doseringsenheden. Salgschef hos Konrad Pumpe GmbH, Paul Watermann, forklarer yderligere:

"Vi overførte vores erfaringer og viden fra biogasindustrien over til vores doseringssystemer. Doseringssystemerne fungerer perfekt sammen med Lely Vector foderrobotten for at sikre en foderblanding af høj kvalitet til hele besætningen." siger Paul Watermann, salgschef hos Konrad Pumpe GmbH.

Om Konrad Pumpe GmbH

Konrad Pumpe GmbH blev grundlagt i 1830 som smedje og er i dag en innovativ virksomhed specialiseret i anlægsteknik med ca. 85 medarbejdere, der producerer skræddersyet udstyr og maskinsystemer til forskellige applikationer såsom transportørteknologi til en lang række foderstoffer og doseringssystemer til biogasanlæg. Virksomheden forarbejder primært stål og rustfrit stål. Konrad Pumpe GmbH's største styrker omfatter specialfremstillet udstyr og egen udvikling.

Top