content

Vi tilbyder samlede løsninger. De dækker mere end bare innovative maskiner; de omfatter også teknisk support, Farm Management-rådgivning, finansiering og de ressourcer, der skal bruges til at drive maskinerne i mange år uden bekymringer.

Således samarbejder vi med dig på bedriften, hvor arbejdet udføres på en bæredygtig, behagelig og rentabel måde. Du kan være sikker på at få et omfattende udvalg af tjenester til Milk Care, Cow Care og Machine Care. Produkterne er selvfølgelig dyrevenlige, bæredygtigt fremstillede og kan hurtigt leveres over hele verden. Alle vores vedligeholdelsesprodukter kan købes hos vores Lely Center.

Mere om Consumables og sliddele Hent brochuren om pleje

Error loading the form

An error occured loading the form. This can be caused by content blocking features of your browser or network.

Tak

Klik her for at downloade filen

Download brochuren
Find sikkerhedsdatablad her (MSDS)

Sunde køer giver en sund forretning

Sunde køer danner grundlag for en effektiv og god malkning. En sund ko producerer nemlig mere mælk, kræver mindre arbejde og giver færre udgifter. Yversundheden, som spiller en afgørende rolle i den forbindelse, kan påvirkes af mange faktorer.

Uanset hvad du har af mål i forhold til yversundhed, kan Lelys rådgivere hjælpe dig med den totale tilgang dertil på din bedrift. Sammen arbejder vi os frem mod de mål, du sætter.

Få mere at vide her Jeg vil gerne kontaktes af en Lely-rådgiver, og få flere oplysninger

Error loading the form

An error occured loading the form. This can be caused by content blocking features of your browser or network.

Tak

Klik her for at downloade filen

Download brochuren

Sikkerhed og opbevaring vedrørende kemikalier

Her hos Lely har menneskers og køers sikkerhed topprioritet. Kemikalier kan være farlige, så derfor er det vigtigt at vide, hvordan disse produkter håndteres ordentligt – både i brug og ved opbevaring. Håndtering og brug kan desuden afhænge af forholdene på din bedrift.

Alle bedriftsforhold er unikke. Tænk bare på lokale love og bestemmelser, som kan variere fra land til land, og som ydermere kan gælde forskelligt for din bedrift i forhold til din nabos bedrift. At overholde disse bestemmelser er ikke altid ligetil, så det er vigtigt at forstå logikken bag dem, så du kan anvende dem til forholdene på din bedrift. For at sikre sikkerheden for dig, din familie, dine medarbejdere, køerne og miljøet.  

 

Hvorfor vores partnerskaber?

Alle landmænd i verden skal dagligt træffe beslutninger vedrørende deres bedrift. Valg både for dem selv og deres virksomhed. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. De kan få hjælp af rådgivere til at finde de rette løsninger og lede deres virksomhed i den rigtige retning.

Flere og flere af jer vælger Lely som en langvarig partner. Det er, fordi vores produkter og tjenester hver dag gør jer i stand til at tage endnu et skridt mod jeres ønskede resultater. Vi står ved jeres side med de rigtige folk, som er dygtige og højtuddannede.

Top