content

Healthy cows produce more and better quality milk. That is why animal health, especially cow health, comes first in everything we do. Our products are developed to keep cows healthy so that they can perform at their best.

Sunde køer producerer mere mælk af bedre kvalitet. Det er derfor, dyresundhed - især køernes - kommer i første række i alt, hvad vi foretager os. Vores produkter er udviklet til at holde køer sunde, så de kan yde deres bedste.

Korrekt rengøring og vedligeholdelse af dine Lely-produkter er vigtig for at opnå den bedste ydelse, og det er essentielt at bruge de rigtige produkter. Det er dit daglige behov, som understøtter problemfri og rentabel drift på dit landbrug, som vi bekymrer os om. Derfor tilbyder vi ikke alene de rigtige rengørings- og vedligeholdelsesprodukter til dit Lely-udstyr, vi kan også støtte dig til at vælge, hvad der er bedst for dig og din mælkeproduktionsbedrift. Og - som et yderligere skridt - kan vi hjælpe dig med implementeringen og vise dig, hvordan du skal bruge de produkter og tjenesteydelser, som du vælger.

Med den bedste rådgivning og support og de rigtige produkter kan du være sikker på, at Lely-udstyr er nemt at bruge, effektivt og holdbart. Alle vores rengørings- og vedligeholdelsesprodukterne fås via vores forhandlere og - i aktuelle tilfælde - i vores webbutik.

Hvorfor vores partnerskaber?

Alle landmænd i verden skal dagligt træffe beslutninger vedrørende deres bedrift. Valg både for dem selv og deres virksomhed. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. De kan få hjælp af rådgivere til at finde de rette løsninger og lede deres virksomhed i den rigtige retning.

Flere og flere af jer vælger Lely som en langvarig partner. Det er, fordi vores produkter og tjenester hver dag gør jer i stand til at tage endnu et skridt mod jeres ønskede resultater. Vi står ved jeres side med de rigtige folk, som er dygtige og højtuddannede.

Top

Lely's websted bruger cookies. Flere oplysninger på denne side Luk