Ansvarsfraskrivelse

De oplysninger der gives på Lelys Internetsider er udelukkende beregnet på information og udgør ikke noget salgstilbud. Visse produkter kan måske ikke fås i enkelte lande, og de leverede produkter kan afvige fra de illustrerede.

 Lely-Gruppen tager forbehold for alle rettigheder til de anvendte tekster, billeder, logoer, animationer, video, lyd, grafer samt for den måde, de er arrangeret på Internetsiderne. Ingen del af denne publikation må kopieres eller offentliggøres i form af tryk, fotokopiering, mikrofilm eller ved nogen som helst anden metode uden forud indhentet skriftlig tilladelse fra Lely Holding B.V.

Selv om indholdet på Lelys Internetsider er blevet indsamlet med størst mulig omhu, accepterer Lely ikke noget ansvar for nogen skade, direkte eller indirekte, som måtte opstå fra fejl eller udeladelser på Lelys Internetsider. Ethvert link på Lelys Internetsider til andre leverandører tjener til fordel for brugerne. Men der påtages intet ansvar eller repræsentation for indholdet af disse sider. 

Top