Ansvarsfraskrivelse & Privatlivets fred

De oplysninger der gives på Lelys Internetsider er udelukkende beregnet på information og udgør ikke noget salgstilbud. Visse produkter kan måske ikke fås i enkelte lande, og de leverede produkter kan afvige fra de illustrerede.

 Lely-Gruppen tager forbehold for alle rettigheder til de anvendte tekster, billeder, logoer, animationer, video, lyd, grafer samt for den måde, de er arrangeret på Internetsiderne. Ingen del af denne publikation må kopieres eller offentliggøres i form af tryk, fotokopiering, mikrofilm eller ved nogen som helst anden metode uden forud indhentet skriftlig tilladelse fra Lely Holding S.à r.l.

Selv om indholdet på Lelys Internetsider er blevet indsamlet med størst mulig omhu, accepterer Lely ikke noget ansvar for nogen skade, direkte eller indirekte, som måtte opstå fra fejl eller udeladelser på Lelys Internetsider. Ethvert link på Lelys Internetsider til andre leverandører tjener til fordel for brugerne. Men der påtages intet ansvar eller repræsentation for indholdet af disse sider. 

Links til 3. part kan ikke betragtes som en reference eller en godkendelse af disse sider eller af arbejdsydelser og oplysninger tilbudt af sådanne parter. Brugen af linket er alene underlagt brugerens ansvar. Hvis der stilles spørgsmålstegn ved personlige data for en kunde på Lelys Internetsider, er specifikationen for sådanne data frivillig. Disse data behandles med fortrolighed og behandles kun i overensstemmelse med bestemmelserne i den Hollandsk Lov om Databeskyttelse. Lely reserverer alle rettigheder til foretage ændringer på Internetsiderne på et hvilket som helst tidspunkt eller at ophøre med at føre Internetsiderne.

Top

Lely's websted bruger cookies. Flere oplysninger på denne side Luk