Lely Data Charter (Lelys datahåndtering)

Lely Data Charter er udviklet til vores Lely-kunder. Vi har udarbejdet det for at forklare, hvordan vi beskytter jeres interesser i forbindelse med indsamling, opbevaring, forbedring, analyse, rapportering og deling af den data, der genereres ved brug af Lelys produkter. Anvendelsen af Lely Data Charter understøttes af reglerne for datahåndtering (se bilag 1). De relevante juridiske vilkår og betingelser vedrørende brug af data via Lely Horizon fremgår af Lely Horizons slutbrugeraftale mellem dig og Lely.

Vores løfter

Lely Data Charter er baseret på følgende:

 1. Privatliv, sikkerhed og tryghed
  Lely forpligter sig til at respektere vores kunder og partneres privatliv samt til at yde databeskyttelse ved at anvende generelt accepterede standarder for databeskyttelse. Lelys fællesskab af landmænd og andre interessenter er verdensomspændende, og det betyder, at vi noterer os alle relevante love og bestemmelser vedrørende dataopbevaring, -adgang og -anvendelse i alle de retskredse i verden, hvor vores landmænd og øvrige interessenter opererer. Lely vil fuldt ud overholde alle gældende nationale og internationale bestemmelser om databeskyttelse. I tilfælde af tab af personlige oplysninger vil Lely straks rapportere dette til den relevante databeskyttelsesmyndighed. 
   
 2. Kontrol
  u har kontrollen over dine data. Det er derfor, du altid skal give udtrykkeligt samtykke – med fortsat ret til når som helst at tilbagetrække dette samtykke – til enhver dataforbindelse til en tredjepart (når denne forbindelse ikke gælder vores primære formål som beskrevet nedenfor, eller hvis vi er forpligtede til at dele dataet af juridiske eller lovbestemte årsager). Hvis du vælger at dele dine data med tredjepart, vil det formål, som dataene skal bruges til, blive gjort tydeligt i forbindelse med dit samtykke. 
   
 3. Gennemsigtighed og beslutningssupport
  Vi vil gerne hjælpe dig med at forstå, hvorfor og hvordan vores datahåndtering kan være til gavn for dig. Vi ønsker at lære, hvordan vi bedst kan støtte dig med analyse og rapportering af data.
  a.    Gennemsigtighed: Vi vil være gennemsigtige og proaktive med hensyn til vores dataregler og datapartnere og således sørge for, at du forstår og har det godt med vores løsninger og regler vedrørende data.
  b.    Beslutningssupport: Vi ønsker at støtte dig så effektivt som muligt med dataanalyse og -rapportering, så du kan få gavn af dataene i dag og i fremtiden.
   
 4. Værdi
  Lely investerer løbende i meningsfulde services, der er baseret på data. Ved hjælp af disse data kan vi mere effektivt forbedre Lelys produkter og services for dig og andre kunder. 

Formålet med datahåndtering

Som vores kunde er det dig, der har kontrol over brugen af (specifikke dele af) dine data, så det må aldrig komme som en overraskelse, hvilke parter, dine data deles med. Lely kan under nogle omstændigheder bruge datasæt i innovations- eller analyseøjemed for at kunne tjene alle vores kunders bedste interesser. Det kan f.eks. ske for at udvikle nye produkter og services, få indblik i hvordan effektiviteten inden for farm management kan forbedres, eller hvordan Lelys serviceniveau kan justeres i forhold til vores kunders specifikke behov.

Specifikt bruger vi data til følgende primære formål:

 • Vi ønsker fortsat at levere de services til dig, som vi har indgået aftale om at levere, og således holde kundeprodukter og -services fuldt funktionsdygtige.
 • Vi bruger data for at få indsigter, der gør dig i stand til at få mere gavn af vores Lely-hardware og softwareprodukter til farm management. Med disse indsigter kan vi udvikle funktionalitet i vores managementsoftware, der vil hjælpe dig som landmand til at forvalte din bedrift på en mere effektiv måde.
 • Indsigterne bruger vi derudover i vores forskning og udvikling for at skabe nye, forbedrede systemer og landbrugsudstyr, der kan fremme en bæredygtig, rentabel og fornøjelig fremtid inden for mælkeproduktion. Denne forskning og udvikling kan vi udføre selv eller i samarbejde med tredjeparter, men vi deler ikke data med tredjeparter til andre formål end forskning og udvikling, medmindre vi har fået dit udtrykkelige samtykke. 

Bilag 1. Regler for datahåndtering

Hver kunde eller anden part kan være forsikrede om, at vi kun behandler deres data, hvis kunden faktisk bruger Lelys farm management-platform, der opbevarer dataene og genererer og yder tjenester. De specifikke regler er:

 • Vi vurderer ikke den individuelle præstation for en landmand eller part (“kunder”) i forhold til andres præstation, medmindre kunden giver os tilladelse til at gøre det, eller det sker som led i et benchmarkprogram i form af anonymiseret data.
 • Vi deler ikke kundedata med tredjeparter uden kundens udtrykkelige samtykke med undtagelse af, hvis det er til forskning og udvikling, eller hvis loven kræver det. 
 • Kunder kan når som helst tilbagetrække deres samtykke til vores brug af kundedata til andet end det primære formål.
 • Hvis ikke vi overholder disse regler, kan kunder holde os ansvarlige. Det gør du ved at indlede en klageprocedure ved at sende en besked til dataservicedesk@lely.com. Vi vil altid undersøge din klage og besvare den inden for en arbejdsuge. 
 • Det er muligt, at vi fra tid til anden opdaterer dette dokument for at forbedre vores Data Charter. Når vi gør det, offentliggør vi det opdaterede Lely Data Charter på vores hjemmeside www.lely.com og deler det direkte med vores kunder via deres Horizon-enheder.
Top