På en bæredygtig mælkeproduktion er det vigtigt at gøde jorden og afgrøderne for en optimal vækst og for at forbedre mineralkredsløbet. Lely Sphere er et recirkulerende system til gødningshåndtering, der adskiller og genbruger mælkeproduktionens mineralflows. En lille justering i spaltegulvet sørger for, at gødning og urin holdes adskilt. Når adskillelsen sker ved udgangspunktet, giver det mindre ammoniak i stalden. Gyllegasser, der dannes under og umiddelbart over staldgulvet, opsamles. Et filter konverterer ammoniakken til cirkulær kvælstofgødning. Det gør det muligt at udnytte 70 % af den kvælstof, der ellers ville gå tabt som følge af udslip, til gødning.

Systemet separerer tre næringsstoffer, som du kan bruge til præcisionsgødning. Med husdyrgødningens værdifulde indholdsstoffer kan du gøde jorden og afgrøderne optimalt og derved høste større næringsværdi ved hjælp af gødning fra egne køer. Stalden får et rent gulv og frisk luft, da der næsten ingen gasser eller gødning er til stede. Du kan endda beholde den naturlige ventilering og adgangen til græsmarkerne.

Separate mineralflows

Ved at håndtere urin, husdyrgødning og ammoniakudslip separat, får du større kontrol over næringsstofferne, og du kan meget bedre gøde jord og afgrøder i forhold til behov.

Opsamling og konvertering af ammoniakfordampning

Enzymer i gødningen konverterer urinens urinstoffer til ammoniak, som fordamper efter få timer. Ethvert ammoniakudslip, der opsamles og recirkuleres til kvælstofgødning, kan spare dig for brug af indkøbte gødningsmidler.

Sundere klima i stalden

Der er næsten ingen gyllegasser i og under stalden, og det gør luften mere frisk og sund. Naturlig ventilering og adgang til græsmarkerne bevares. Gødningsrobotter holder gulvet rent og forebygger hygiejnerelaterede problemer.

Performance

En investering, der gør din bedrift klar til fremtiden

Lad en lokal forhandler rådgive dig

* Her er vores kunders gennemsnitstal

70%

konvertering af ammoniakudslip*

Lad en lokal forhandler rådgive dig

* Her er vores kunders gennemsnitstal

‘Næringsstofferne i gødningen er nu tilgængelige i en mere brugbar form.’

Ad van den Berg Nescio

Få en demonstration

Vi arrangerer jævnligt både fysiske og virtuelle demoture på demonstrationsgårde i Bleskensgraaf, Holland. Har du lyst til at komme med? Udfyld formularen nedenfor, så kontakter vi dig så snart som muligt.

Error loading the form

An error occured loading the form. This can be caused by content blocking features of your browser or network.

Hold dig informeret

De første systemer bliver snart tilgængelige for mælkeproducenter i Danmark, Tyskland og Holland. Glem ikke at følge os på de sociale medier for de seneste opdateringer.

Hvorfor Lely?

Landmænd over hele verden træffer beslutninger vedrørende opsætning og ledelse af deres bedrifter. Hver dag hjælper vi dem til at træffe de bedste valg for deres egen og bedriftens skyld. Det gør vi ved at tilbyde rådgivning og innovative løsninger, som bidrager til en effektiv driftsledelse. For en bæredygtig produktion af mælk og kød. Nu og i fremtiden.

Top