Optimal care for optimal results

Dine malkekøer finder selv vej til malkerobotten ifølge konceptet om fri kotrafik. Det er grunden til, at Lely fokuserer på kosundhed.

Vi forstår vigtigheden af sunde, mobile køer og deres bidrag til et solidt udbytte for din bedrift. Det er derfor, vi udvikler omfattende løsninger såsom desinfektionsmiddel og plejende yverspray. Foruden produkter til en ren, hygiejnisk bås. På den måde får du ikke kun forbedret yversundheden, men fremmer også en god liggeadfærd, der igen omsættes til højere mælkeydelser. Således går mælkeydelse, mælkekvalitet og kosundhed hånd i hånd.

Produktkategorier

Yversundhed

Yversundhed og mælkekvalitet hænger nøje sammen. Brug af velegnede yverplejeprodukter nedbringer risikoen for forskellige sundhedsrelaterede problemer såsom forhøjet somatisk celletal eller yverbetændelse. Når du har fokus på yversundhed, sikrer du, at køerne kan bruge deres energi effektivt til at producere mælk af høj kvalitet. Lely Consumables har et nøje sammensat udvalg af yverplejeprodukter til mælkeproduktioner. Disse produkter er særligt udviklet til brug med en Lely Astronaut-malkerobot og har en desinficerende og plejende effekt. Download produktkataloget for at finde ud af, hvilke produkter der passer bedst til din besætning, eller kontakt et Lely Center.

Klovsundhed

Fokus på klovsundhed betaler sig. Ikke kun, fordi det bidrager til en højere mælkeydelse, men også fordi klovproblemer stadig er én af tre hovedårsager til udsætning af malkekøer. Desuden er køer med sunde klove mere produktive og kræver mindre opmærksomhed. Lely vælger den mest naturlige måde at malke på, hvor køerne på eget initiativ opsøger robot og foderbord. Det er derfor afgørende, at de kan gå ubesværet. For at sikre hele besætningens klovsundhed, har Lely introduceret konceptet Lely Meteor til klovsundhed. Download produktkataloget for at finde ud af, hvilke produkter der passer bedst til din besætning, eller kontakt et Lely Center.

Overvågning

Dyrevelfærd og fremragende mælkekvalitet er nøglen til en vellykket robotmalkning. Jo flere oplysninger vi kan få ud af ændringer i mælkekvaliteten, jo lettere er det for mælkeproducenten at identificere de køer, der kan have problemer. Tidlig detektion af yverbetændelse gør det muligt at sætte ind med en tidlig behandling af koen og derved forebygge alvorlig sygdom. Få flere produktoplysninger ved at downloade produktkataloget eller kontakte et Lely Center.

Hygiejne i sengebåsen

Køer ligger ned i ca. 14 timer om dagen for at hvile og drøvtygge. Mens de ligger ned, øges blodgennemstrømningen i yveret og derved stiger mælkeproduktionen. Lelys hygiejneprodukter til båsene sikrer rene og hygiejniske omgivelser for din besætning. Lely tilbyder forskellige produkter til pleje af båsene. Få flere produktoplysninger ved at downloade produktkataloget eller kontakte et Lely Center.

Kalvesundhed

Kalvesundhed kræver opmærksomhed og tid. Jo bedre kalven kommer fra start, jo større er chancen for, at den udvikler sig til en sund malkeko. Bakterievækst kan begrænses ved hjælp af grundig rengøring og effektiv skylning flere gange dagligt. Et renere system sikrer en bedre mælkekvalitet og sundere kalve. Lely tilbyder forskellige produkter, der sikrer kalvens sundhed. Få flere produktoplysninger ved at downloade produktkataloget eller kontakte et Lely Center.

Biosikkerhed

Hygiejniske arbejdsmetoder forebygger spredning af smitsomme dyresygdomme og fremmer dyrenes sundhed. Og det er yderst afgørende, når man arbejder på en mælkeproduktion. Download produktkataloget for at finde ud af, hvilke produkter der bidrager til et hygiejnisk og sundt arbejdsmiljø. Eller kontakt et Lely Center for at få flere oplysninger.

Lely Quaress Barrier
#Testimonial from Bert Mensink

Hvorfor vores partnerskaber?

Alle landmænd i verden skal dagligt træffe beslutninger vedrørende deres bedrift. Valg både for dem selv og deres virksomhed. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. De kan få hjælp af rådgivere til at finde de rette løsninger og lede deres virksomhed i den rigtige retning.

Flere og flere af jer vælger Lely som en langvarig partner. Det er, fordi vores produkter og tjenester hver dag gør jer i stand til at tage endnu et skridt mod jeres ønskede resultater. Vi står ved jeres side med de rigtige folk, som er dygtige og højtuddannede.

Top