Optimal care for optimal results

Som mælkeproducent kan du med god grund forvente meget af dine Lely-maskiner. For at sikre, at alt fungerer optimalt og uden problemer, skal maskinerne vedligeholdes ordentligt med de korrekte rengøringsprodukter og originale sliddele.

Så fungerer dine maskiner nemlig som forventet. Lelys maskinplejeprodukter understøtter en lang levetid for og en optimal funktion af dine Lely-maskiner.

Produktkategorier

Skumrengøring

Hygiejne spiller en vigtig rolle på en mælkeproduktion. Den har betydning for dyresundheden, mælkekvaliteten og maskinernes drift og holdbarhed. Men ikke alt, der synes rent, er rent. Og forskellige typer snavs kræver hver sin tilgang. Snavs af animalsk eller vegetabilsk oprindelse – fedt, sukker og protein – lader sig ikke fjerne med vand alene. Det kommer også an på den overflade, snavset sidder på. Derfor har Lely udviklet skumrengøring med sikre rengøringsmidler til et rent arbejdsmiljø. Download produktkataloget, eller kontakt et Lely Center for at få mere at vide om produkterne, der bidrager til et rent arbejdsmiljø.

Vedligeholdelse af Lely Astronaut

Lely leverer alle komponenter til malkerobottens daglige vedligeholdelse, som du selv kan udføre. Download produktkataloget for at se, hvilke kvalitetssliddele, vi tilbyder, eller kontakt et Lely Center for yderligere oplysninger.

Vedligeholdelse af Lely Discovery

Vedligeholdelsen af den mobile gødningsskraber Lely Discovery består af udskiftning af den silikoneskraber, der sidder nederst på maskinen og skubber gødningen igennem spalterne. Silikoneskraberen bør udskiftes to gange om året, eller hvis den er beskadiget. Du kan nemt gøre det selv. Få flere produktoplysninger ved at downloade produktkataloget eller kontakte et Lely Center.

Vedligeholdelse af Lely Calm

Lely leverer alle komponenter til Lely Calms daglige vedligeholdelse, som du selv kan udføre. Det anbefales, at sutter og slanger udskiftes regelmæssigt, inden de begynder at vise tydelige tegn på slid. Download produktkataloget, eller kontakt et Lely Center for at få flere oplysninger.

Hvorfor vores partnerskaber?

Alle landmænd i verden skal dagligt træffe beslutninger vedrørende deres bedrift. Valg både for dem selv og deres virksomhed. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. De kan få hjælp af rådgivere til at finde de rette løsninger og lede deres virksomhed i den rigtige retning.

Flere og flere af jer vælger Lely som en langvarig partner. Det er, fordi vores produkter og tjenester hver dag gør jer i stand til at tage endnu et skridt mod jeres ønskede resultater. Vi står ved jeres side med de rigtige folk, som er dygtige og højtuddannede.

Top