Optimal care for optimal results

I sidste ende er alle dine anstrengelser rettet mod at få tanken fuld af kvalitetsmælk. Du bestræber dig på at få førsteklasses køer i perfekt tilstand ind i malkerobotten med henblik på et ønsket resultat.

Derfor er det afgørende, at mælken forlader yveret rent ‒ uden den mindste smule bakterier ‒ inden den bliver pumpet ind i mælketanken. Lelys produkter til pleje af mælk hjælper dig med det. Lely har udviklet forbrugsvarer, der holder yver, robot og mælketank i reneste stand. Rengøringsprodukter, der er 100 % sikre for dine køer og maskiner, og som er yderst effektive til at hæmme bakterievækst. Det kan du stole på.

Produktkategorier

Varmerengøring af Lely Astronaut

Indvendig hygiejne er afgørende for produktion af kvalitetsmælk og for holdbarheden af din Lely Astronaut-malkerobot. Malkerobotten har et enestående varmebaseret rengøringssystem til en hurtig, effektiv rengøring. Sammen med produkterne i Lely Astri-rengøringsudvalget sørger det for, at god hygiejne i din robot og malkeproces opretholdes. Lely Astri-udvalget overholder bestemmelser om fødevaresikkerhed og påkrævede specifikationer for Lely Astronaut. Få flere produktoplysninger ved at downloade produktkataloget eller kontakte et Lely Center.

Tankrengøring

Lely tilbyder forskellige løsninger til rengøring af mælketanken. Det er op til landmanden at vælge en løsning, der passer til malkeinstallationens tekniske specifikationer. Valget kan også afhænge af miljøhensyn, økologisk kvæghold samt de tekniske muligheder og krav, der gives/pålægges af de lokale myndigheder/mejeriet. Få flere produktoplysninger ved at downloade produktkataloget eller kontakte et Lely Center.

Børsterengøring

Optimal hygiejne og vigtigheden af at forebygge krydskontaminering bør ikke undervurderes mht. effekten på mælkekvaliteten. Renligheden af rengøringsbørsterne på din Lely Astronaut-malkerobot spiller en vigtig rolle her. Lely Astri-L er et produkt, der er udviklet til hurtig og effektiv rengøring uden skadelige virkninger på yversundheden. Få flere produktoplysninger ved at downloade produktkataloget eller kontakte et Lely Center.

Mælkefiltrering

Mælkefiltre er et vigtigt led i en hygiejnisk malkeproces. De filtrerer den mælk, der kommer fra malkerobotten, for eventuel kontaminering. Det er vigtigt at udskifte disse filtre i god tid for at sikre, at de fungerer rigtigt. Lely anbefaler, at det gøres tre gange om dagen. Få flere produktoplysninger ved at downloade produktkataloget eller kontakte et Lely Center.

Hvorfor vores partnerskaber?

Alle landmænd i verden skal dagligt træffe beslutninger vedrørende deres bedrift. Valg både for dem selv og deres virksomhed. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. De kan få hjælp af rådgivere til at finde de rette løsninger og lede deres virksomhed i den rigtige retning.

Flere og flere af jer vælger Lely som en langvarig partner. Det er, fordi vores produkter og tjenester hver dag gør jer i stand til at tage endnu et skridt mod jeres ønskede resultater. Vi står ved jeres side med de rigtige folk, som er dygtige og højtuddannede.

Top