Laut valmis 2015. Laudas on paigaldatud lüpsilahendus 8 Lely Astronaut A4 lüpsirobotiga. Lehmade käigualadel on kasutusel raud-betoonrestid koos põrandapuhastajatega Lely Discovery 90 S. Laudas on ka lehmadele mugavad liivaasemed. Robotjõusööda punkritele on paigaldatud digitaalsed kaalud, mis annavad hea ülevaate punkris oleva sööda koguse osas. 

Images and videos of this project

Top