Laut valmis aastal 2011. Kogu kompleks lüpsilahendusele valmis 2013 aastal.

Farmis on kokku 17 Lely Astronaut A4 lüpsilahendus. 

Lauda planeerimisega alustati 2010 aastal ja juba siis oli selge , et lüpsilehmadega laudale on koheselt vaja juurde ehitada ka erivajaduste ja noorloomade laudahoone. See oligi farmi ülesehituse esimeseks etapiks. Millele järgnes üks hoone juurde lüpsilehmadele.

Images and videos of this project

Top