Για οποιαδήποτε ερωτήσή σας σχετικά με τα προϊόντα μας και τις λειτουργίες τους ή για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε με την ομάδα After Sales Service μας. Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας είναι στη διάθεσή σας 24/7.

After Sales Service υπαλλήλους

 • Χρήστος Παπαχριστοδούλου
  Technical Service Support
 • Πέτρος Δομούζης
  Technical Service Support
 • Μακρόπουλος Δημήτρης
  Technical Service Support
 • Τριαντάφυλλος Τσολάκης
  Technical Service Support
 • Ζαχαριάδης Περικλής
  Technical Service Support
Top