Ιανουάριος 2018: 2 ρομπότ αρμεγής Lely Astronaut A4

Οκτώβριος 2019: 1 αυτόματος προωθητής τροφής Lely Juno Next

Φεβρουάριος 2020: 1 ρομπότ αρμεγής Lely Astronaut A5

Μετά τα θεαματικά αποτελέσματα στην παραγωγή γάλακτος με την εγκατάσταση 2 ρομπότ αρμεγής Lely Astronaut A4,  προχώρησε στην εγκατάσταση του νέου μοντέλου ρομποτικού συστήματος Lely Astronaut A5. Η τεχνολογία αιχμής των ρομπότ έχει αλλάξει την καθημερινότητα των ζώων και των εργαζομένων, προσφέροντας οφέλη όπως ευκολία διαχείρισης, σημαντική βελτίωση της απόδοσης της μονάδας, καθώς και περισσότερη ελευθερία χρόνου για τους εργαζόμενους στην μονάδα.

Εικόνες και βίντεο αυτού του έργου

Top