Νοέμβριος 2021: 1o Lely Astronaut A5

Νοέμβριος 2022: 2o Lely Astronaut A5

Μετά από 1 χρόνο δοκιμής του 1ου #AstonautA5 η φάρμα Βλαχάβα αποφάσισε για την εγκατάσταση και του 2ου!

Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε, οι έλεγχοι λειτουργίας πραγματοποιήθηκαν και η ομάδα των τεχνικών μαζί με τον ειδικό σύμβουλο υποστήριξης FMS ξεκινησαν την λειτουργία του 2ου #AstronautA5 για την φάρμα Βλαχάβα στην Λάρισα!

Εικόνες και βίντεο αυτού του έργου

Top