Με στόχο την ευρύτερη επένδυση σε όλους τους στάβλους της φάρμας τα πρώτα 2 Astronaut A5 εγκαταστάθηκαν και η εκκίνηση πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2024

Εικόνες και βίντεο αυτού του έργου

Top