Ιούνιος 2019: 1 αυτόματος προωθητής τροφής Lely Juno Next

Η φάρμα Ιωαννίδη είναι μία από τις παλαιότερες στην περιοχή των Σερρών. Ακολουθώντας την πορεία της εξέλιξης προχώρησε σε ενσωμάτωση της τεχνολογίας και την ένταξη του αυτόματου προωθητή τροφής Lely Juno. Σαν αποτέλεσμα, η μονάδα παρουσίασε εμφανή αύξηση στην πρόσληψη τροφής των ζώων και κατ’ επέκταση στη γαλακτοπαραγωγή.

Εικόνες και βίντεο αυτού του έργου

Top