Μία παραδοσιακή φάρμα στην περιοχή του Μετσόβου. 

Η έναρξη του πρώτου Astronaut A5 έγινε στις αρχές Σεπτεμβρίου 2023 ενώ το δεύτερο A5 αναμένεται να εγκατασταθεί στις αρχές του 2024

Εικόνες και βίντεο αυτού του έργου

Top