Φεβρουάριος 2023: 2 Astronaut A5, 1 Juno next και 1 Calm με 2 σταθμούς σίτισης. 

H Φάρμα Λαλιώτη στην Αχαΐα ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Φεβρουάριο του 2023 με 2 Astronaut A5, 1 Juno next και 1 Calm με 2 σταθμούς σίτισης.

Εικόνες και βίντεο αυτού του έργου

Top