Νοέμβριος 2019: 1 αυτόματος προωθητής τροφής Lely Juno Next

Δεκέμβριος 2020: 1 μηχανή απογαλακτισμου Lely Calm για 50 μοσχαράκια

Μάιος 2022: 3 Lely Astronaut A5

Εικόνες και βίντεο αυτού του έργου

Top