Αύγουστος 2020: 1 αυτόματος προωθητής τροφής Lely Juno Next

Το Juno Next στη μονάδα Μαδαράκη είναι το 12ο Juno στην Ελλάδα, στην περιοχή του Κιλκίς.

Εικόνες και βίντεο αυτού του έργου

Top