Μάρτιος 2018: 1 ρομπότ αρμεγής Lely Astronaut A4

Μάρτιος 2019: 1 ρομπότ αρμεγής Lely Astronaut A5

Μάιος 2020: 1 βούρτσα μασάζ Lely Luna

Εικόνες και βίντεο αυτού του έργου

Top