Ιούλιος 2019: 1 Lely Astronaut A5

Οκτώβριος 2019: 2 βούρτσες μασάζ Lely Luna

Η φάρμα Νότα στην Τερψιθέα Λάρισας αποτελεί την πρώτη ρομποτική φάρμα στην περιοχή της Θεσσαλίας. Επενδύοντας στην τοποθέτηση ενός ρομπότ αρμεγής Lely Astronaut A5 αύξησε και βελτίωσε σημαντικά την παραγωγή γάλακτος της μονάδας. Τόσο η ελευθερία κίνησης των αγελάδων όσο και η αρμεγή τους σε ελεύθερο χρόνο, έχουν συμβάλλει σημαντικά στην ευζωιά των αγελάδων του και στην αύξηση του διαθέσιμου ελεύθερου χρόνου μετά την εγκατάσταση του ρομπότ.

Εικόνες και βίντεο αυτού του έργου

Top