Δεκέμβριος 2019:  3 ρομπότ αρμεγής Lely Astronaut A5 & 1 Lely Juno.

Η φάρμα Ζίγκα είναι η μεγαλύτερη ρομποτική φάρμα στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας 3 ρομπότ αρμεγής Lely Astronaut A5. Η  αυξημένη γαλακτοπαραγωγή και η βελτίωση της ποιότητας του γάλακτος είναι τα κύρια οφέλη, σε συνδυασμό πάντα με την ευκολία διαχείρισης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής για τον κτηνοτρόφο.

Εικόνες και βίντεο αυτού του έργου

Top